Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

ΕΞ-ΟΥΣΙΑ . ΙΕΡ-ΑΡΧΙΑ

        ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞ-ΟΥΣΙΑΣ  όπου δεν υπάρχει  ΙΕΡ-ΑΡΧΙΑ
Κάποιος «Φίλος» διαβάζοντας τα του πολέμου που ανήρτησα επικεντρώθει στις Παραγράφους :
ΥΓ.     Ίδια έκθεση είχε καταθέσει ο Ταγμ/χης Βαζαίος Εμμ. (Όπως αναφέρει σε χειρόγραφο σημειωμά του) στο τέλος Μαϊου 1941 στο τότε Υπουργείο Αμύνης και το Ιούνιο 1941 γίνεται στόχος και διατάσσεται από τους δοσίλογους «Ένορκος προανάκρισις» υπό τον Στρατηγό Μεταξά εις Κόρινθο. (Προ-χρόνια τακτική).
==============
«ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ»  γιατί οι «ΚΥΝΕΣ ΟΙ ΚΗΡΕΣΣΙΦΟΡΗΤΟΙ» και οι αγέλες τους οι δοσιλογο-ληστο-συμμορίτες παντός αποχρώσεως και παντός αμφίου χωρίς αιδώ ζητούν να βεβηλώσουν και τα ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΟΣΙΑ της ψυχής μας. 

και μου απέστειλε ένα  μυθοπλαστικό, του οποίου αναρτώ ενδεικτικά μερικά αποσπάσματα από μερικά Κεφάλαια του.(Συνειρμός ονομάτων από την καθημερινότητα και την ιστορία του καθενός μας)
==================================================================

ΑΠΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
« Διευθύνοντα………….. μήπως κάποιος κλητήρας και όχι οι σύμβουλοι σας .Κατά πρώτον , πρέπει να σας υποδείξει ποιοι έχουν υποπέσει σε σοβαρή πειθαρχική παράβαση. Κατά δεύτερον, να σας συμβουλέψει να πάρετε απόφαση για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διοικητικής εξέτασης για το δικό σας παραπάνω ,σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Και τρίτον να σας υποδείξει να παρουσιαστείτε αυτοβούλως στο εισαγγελέα καταγγέλλοντας τον εαυτόν σας, για κατάχρηση εξουσίας, που με (ακούσιες πιστεύω), μεθοδεύσεις σας, προμηνύετε το αποτέλεσμα της συγκάλυψης παρανομιών.»ΑΠΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ψ  
Αναφερόμενος στην παράγραφο της πρόσκλησης προς απολογία μου (Πειθαρχική) ((2. Καταγγείλατε παράτυπες υπερβάσεις, υπερκοστολόγηση, αναλήθειες και νομιμοποίηση παράνομων ενεργειών, από τη διερεύνηση δεν επιβεβαιώθηκε το σύνολο ή μέρος των καταγγελιών, για τις οποίες αρνηθήκατε να δώσετε επιπλέον διευκρινήσεις ενώπιον της αρμοδίως συγκληθείσας επιτροπής διερεύνησης, με την ……………….. Απόφαση για διευκρινήσεις(Πόρισμα Διοικητικής Εξέτασης).

            Εξηγούμενος για το μέρος της παραγράφου (( για τις οποίες αρνηθήκατε ………..)) καταθέτω πάλι τα υπηρ. σημ. …………….. Το Φ………………..επικαλούμενος και τον Κανονισμό Προσωπικού …………………. και υπογραμμίζω τη φράση μου (( Η σύνθεση της επιτροπής με «αμερόληπτα» πρόσωπα )) . Η απόφαση μου λοιπόν να καταθέσω μόνον κατόπιν γραπτής εντολής οφείλεται στα ανωτέρω από τι αποδεικνύεται και εκ του αποτελέσματος.
            Εξηγούμενος για το μέρος της παραγράφου ((Καταγγείλατε παράτυπες υπερβάσεις……. μέρος των καταγγελιών)) εντέχνως (!) δεν διατυπώνεται σωστά όπως την αναφέρω ((Δεν συμμετείχα, δεν συμμετέχω, δεν συναινώ, δεν εντέλλομαι και δεν υπογράφω για οτιδήποτε είναι απόρροια παρανομιών, αναληθειών, νομιμοποίησης ανομιών, διασπάθισης(υπεκοστολόγησης) Ιερού Δημοσίου Χρήματος, «διαπλοκών» και για οτιδήποτε άπτεται εισαγγελικής παρέμβασης)) ,επομένως εξηγούμαι για μία, μία φράση όπως τις αποτύπωσα και τις εννοούσα εγώ.
            Δεν συμμετείχα: Πράγματι δεν συμμετείχα με φυσική μου παρουσία σε συνεδρίαση τέτοιας επιτροπής την ((Τετάρτη ………..)) ,ούτε την Τρίτη …….. ούτε την Τετάρτη ………… ,όπως ψευδώς και ενυπόγραφα βεβαιώνουν ο κ. …………… και …………….. στο ψευτοπρακτικό , που αποτελεί γιαυτό ψευδή βεβαίωση και νοθευμένο έγγραφο, (Για το πώς συνεδριάζουν οι επιτροπές προβλέπεται στην ΕΦ.Κ. 764/06-09-95 άρθρο 8.2.γ και άρθρο 9.2) (Σημ. η επιτροπή Δ.Ε. αφού δεν εξέτασε μία τόσο πρόδηλη και καταφανή παράβαση ,αποδέχτηκε εν γνώσει της ψεύδος ;).
            Δεν συμμετέχω : Οι έγγραφες παροτρύνσεις του κ. ………………… του κ. …………………….. και οι προφορικές του κ. …………………. (αλλά και άλλων σοβαρών αφανών πιέσεων από υπηρεσιακούς παράγοντες) ήταν να συμμετάσχω ενυπόγραφα σε μια παράνομη διαδικασία .
            Δεν συναινώ, δεν εντέλλομαι και δεν υπογράφω: Για τον ίδιο ως άνω λόγο.
            Απόρροια παρανομιών , αναληθειών: Παρανομία και αναλήθεια ,είναι να γίνονται εργασίες από το συνεργείο μας ………….  και να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κ. …………. και κ…………. ότι η επιτροπή(περιλαμβάνοντας και το όνομα μου ) ((διαπίστωσε ότι ο ανάδοχος του έργου ………..πραγματοποίησε τις παρακάτω παρεμβάσεις: Εργασίες………)) ,που κάτι τέτοιο δεν έγινε (Βλ. και 84 βεβαιώσεις)
            Νομιμοποίηση αναληθειών : Εάν υπέγραφα ένα τέτοιο έγγραφο έστω και αναφέροντας και τα παραπάνω με την αρχή της πλειοψηφίας για επιτροπές παραλαβής (εφ.κ. 764/06-09-95 άρθρο 8.2.η) το έργο θα παραλαμβανόταν και θα ολοκληρωνόταν η ανομία.
            Διασπάθισης (υπερκοστολόγισης) : Οι λέξεις η μία δίπλα στην άλλη με την σχετική παρένθεση, εννοιολογικά ταυτίζονται δηλ. εάν υποτιθέντος υπέγραφα ένα τέτοιο πρακτικό αυτό θα είχε ισχύ και εάν πληρωνόταν ο ανάδοχος του έργου με το συμβατικό κόστος, αυτό το κόστος θα υπολειπόταν από το πραγματικό κόστος των εργασιών που επί της πραγματικότητας έκανε ο ανάδοχος, θα συντελείτο ουσιαστικά υπερκοστολόγηση και εκείθεν σπατάλη.
            Ιερού Δημοσίου χρήματος : Την φράση αυτή ,επειδή δεν μπορώ να την εξηγήσω, ζητώ την παραδειγματική τιμωρία μου !!!
            ((Διαπλοκών)): Αυτονόητη φράση λόγω των παραπάνω(Με τα πολλά άτομα να επιμένετε στις κατάδηλες παραβάσεις).
            Για οτιδήποτε άπτεται εισαγγελικής παρέμβασης : Έχει σχέση περί της αξίας  του  όρου ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ γενικότερα.

κ. ………………  (ως πρόεδρος του Π.Π.Σ.) ,κ. …………. (ως μέλος του Π.Π.Σ. Δ/ντρ. ……….και κ………………..( ως μέλος Π.Π.Σ. – εκπρόσωπος συνδικαλιστικής οργάνωσης)  αν με τιμωρήσετε επειδή προσπαθώ να διασφαλίσω τα συμφέροντα του δημοσίου τότε η τιμωρία μου θα έχει θέση υπογραφής μου στο επίμαχο ψευτοπρακτικό με αποτέλεσμα να παραληφθεί το έργο «νόμιμα» και να ολοκληρωθεί η αξιόποινη αυτή διαδικασία.  

Κοινοποίηση:
1.  Βουλή των Ελλήνων – Πρ. Επιτροπής θεσμών & Διαφάνειας ………….
1.  Γραφείο Υπουργού κ. …………………
2.  Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημ. Διοίκησης
3.  Εκπροσώπους Εργαζομένων στο Δ.Σ. ………..
4.  Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ……………


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ω
Το σενάριο προβλέπει ο Διευθύνοντας προσφεύγει στον εισαγγελέα αυτοβούλως( Μετά των αναφερομένων στο Κεφάλαιο Χ και κατόπιν ασκεί την Πειθαρχική δίωξη Κεφάλαιο ψ) και καταχωρείται η υπόθεση για ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ) 
"Μέχρι να βράσει η όρυζα  ,το δίκαιο του ισχυροτέρου¨ Ο Καταγγέλλων  τιμωρείται με πειθαρχική ποινή και όχι μόνο, από την Υπηρεσία.
 «Τσογλάνια» ,υπο-κείμενα  , εξουσιαστές καθρεπτίστηκαν ανακουφιστικά και μειδίασαν στα παιδιά τους στη κοινωνία της "Διαφάνειας -Διαύγειας "και των "μη Δοσιλόγων", στη κοινωνία του "Δικαίου" τους.

Ηθικό δίδαγμα μυθοπλασίας                                                                   
Οψόμεθα καθημερινά μετά αδελφών, φίλων, συνεργατών, προδοτών δοσιλόγων, καταχραστών ,βεβήλων και όχι μόνο,  ασπόνδυλων εγκηματιών εξ-ουσιαστών. Μελλούμεθα και μας πρέπει να οψόμεθα μετά Ιερ-αρχών;