Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

(083)ΑΡΓΟΛΙΔΟ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1943-1944/ΚΚΕ:"Λεπίδι λεπίδι στην αντίδραση"/Θ.ΖΕΓΓΟΣ και τα μορφωμένα πιστά ανδρείκελά του!


O Θεόδωρος Ζέγγος ή “Στάθης“ ή “Τριαντάφυλλος “ *(*όπως του ιδίου φαίνεται του άρεσε να αυτοαποκαλείται!) , αφού κορύφωσε το κακό που έκανε στο νομό της Αργολιδο-Κορινθίας ως  κυριολεκτικά μανιακός δικτάτωρ του ΚΚΕ ( σαδιστής- δολοφόνος- κτήνος ,σφάζοντας τελικώς, αδιακρίτως περί του 1,2% του πληθυσμού,κυρίως “αντιδραστικούς” και τις οικογένειες τους μέχρι και τα βρέφη των) από τα μέσα του Αυγούστου 1944 σύμφωνα με την χρόνια και πάγια τακτική των ομοίων του, στην ηγεσία του ΚΚΕ, υπέπεσε υποτίθεται στην δυσμένεια των και παραγκωνίστηκε από τις εξουσίες του. Η δικαιολογία, του ότι δεν είχε παραγκωνιστεί νωρίτερα, υποτίθεται ότι δεν έγινε , διότι δεν εγνώριζαν  την διάπραξη των ειδεχθών εγκλημάτων εναντίων του πληθυσμού, που είχαν συναποφασίσει μαζί . Το απο-ενοχοποιητικό των ηγετών του ΚΚΕ και το «προφάσεις εν αμαρτία» τους είναι ότι τα εκατοντάδες εγκλήματα «φορτώθηκαν» κατά τύπον μόνο στον “Τριαντάφυλλο” σύμφωνα με την γνωστή κομμουνιστική τους, ανήθικη ηθική, να  "ξεπλένουν" τα  υποτίθεται λάθη, κατόπιν εορτής, σε κάποιον ή κάποιους με την "απαλή" αδιανόητη κατηγορία «εγκληματική διαστρέβλωση της κομματικής γραμμής»!!!

Σχετικά περί της διαπλοκής αυτής παρακάτω παρατίθενται διάφορες γραπτές αναφορές και στοιχεία.
Ο  Εμμ. Βαζαίος στο βιβλίο του αναφέρει:
-«Εν τω μεταξύ εγένετο και αντικατάστασις του Στρατιωτικού Αρχηγού της ΙΙΙ Μεραρχίας και ανεμένετο από στιγμής εις στιγμήν ο Άρης Βελουχιώτης ο οποίος θα ανελάμβανε την διοίκησιν ταύτης. Αλλά και το Πελοποννησιακόν Γραφείον ήρχησε να βλέπη καθαρά ότι ο Στάθης δεν ήτο ο καταλληλος διά την οποίαν κατείχεν. Κατά τας αρχάς Απριλίου με διώρισαν ως Στρ/κόν αρχηγόν του 12ου Συν/τος της περιχής Αχαϊας. Η Ταξιαρχία ευρίσκετο εις χωρίον Κέρτεζι των Καλαβρύτων. Καθ΄οδόν και εις απόστασιν μιάς ώρας πορείας από το χωρίον Κέρτεζη, συνάντησα την εκ 15 ανδρών φάλαγγα του Άρη Βελουχιώτη ο οποίος θα διενυκτέρευεν εις τον Σ.Δ. της Ταξιαρχίας………….Ήκολούθησα την φάλαγγα και περί την 15ην ώραν εφθάσαμεν εις το εν Κέρτεζη Στρατηγείον της VIII Ταξιαρχίας. Καθ΄ οδόν ο Άρης είπεν απευθυνόμενος εις τον Πελοπίδαν: «Τα έχουν κάμει θάλασσα οι πατριώται σου οι Κορίνθιοι (ο Πελοπίδας κατάγεται από το Λουτράκι), αφήκαν το Στάθη να αλωνίζη την περιοχήν, εις βάρος του αγώνος, θέλουν μαστίγωμα» (Σελ.86)

Δηλαδή αρχάς Απριλίου του 1944  προτού ακόμα αρχίσει το μεγάλο μακελειό  των σφαγών του καλοκαιριού, τα κορυφαία στελέχη του ΚΚΕ  γνώριζαν την  σχιζοφρενική εγκληματικότητα κατά Ελλήνων, του «Στάθη» όπως υποκριτικά αναθεματίζει και αναφέρει παραπάνω ο όμοιός του «Άρης»!
Ο Εμμ. Βαζαίος επίσης αναφέρει:
«Αφ’ ης έφθασεν ο Άρης εις Πελοπόννησον, τα έκτροπα και αι υπερβασίαι εμειώθησαν κατά πολύ»
Μια άτοπη αναφορά, διότι από τα μέσα Απριλίου του 1944 μέχρι 21 Αυγούστου 1944    τα «έκτροπα και αι υπερβασίαι» όχι μόνο δεν εμειώθηκαν στην Αργολιδο-Κορινθία αλλά υπερεντάθηκαν. Προσωπικά θεωρώ ότι ο Βαζαίος έτσι το αποτύπωσε διότι ή δεν είχε πλήρη έγκυρη, ενημέρωση-έκθεση από τους καπεταναίους και πολιτικούς επιτρόπους του Συντάγματός του για το όργιο σφαγών που γινόταν στο νομό  ή διότι ως στρατιωτικός ήταν επηρεασμένος από τις Στρατιωτικές ικανότητες του «Άρη», όπως αναφέρει: «Ο Άρης, κατά την γνώμην μου, ήτο καλύτερος εξ όλων των κορυφαίων κομμουνιστών τους οποίους εγνώρισα. Είχε μεγάλην ευθυκρισίαν και τακτική αντίληψιν εις τα στρατιωτικά  ζητήματα, καίτι δεν ήτο στρατωτικός εξ επαγγέλματος.» (Σελ. 94), και δεν συνειδητοποίησε ότι το «Λεπίδι στους αντιδραστικός» ήταν γραμμή του ΚΚΕ, όπως μπορεί ο Βαζαίος να ήταν επηρεασμένος συναισθηματικά διότι είχε υποχρέωση, του ότι ,δεν του αφαιρέσανε το κεφάλι από του ώμους του, στο Παντελή Λάσκα ή Καπετάν “Πελοπίδα”*[*Λέγεται ότι το πραγματικό επώνυμο του Πελοπίδα( των Λασκαίων!), ήταν Ζερβός]ο οποίος ήταν από την Περαχώρα Κορινθίας και είχε συγγενική σχέση με το σόι των Ζερβαίων από το οποίο ήσαν πολλοί αντάρτες -“αριστεροί” και είχαν και με το Βαζαίο συγγενική σχέση,λόγω του ότι η αδερφή της γυναίκας του είχε σύζυγο  τον εκ της Περαχώρας ηθοποιό Παντελή Ζερβό!
Στο βιβλίο , ΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (Βλ. ανάρτηση 017) ο Βαζαίος επίσης αναφέρει:
          Ο δε Στάθης ένα μήνα προ της απελευθερώσεως, καθαιρεθείς και προκειμένου να παρεπέμπετο εις δίκην διά τας εξτρεμιστικάς του πράξεις, ήλθε μίαν ημέραν εις το Αρχηγείον του Συν/τος και με εξελιπάρει να καταθέσω υπέρ αυτού, όταν κληθώ ως μάρτυς διά την όλην του πολιτείαν.»(σελ. 93)
Η παραπάνω αναφορά το ότι ο Στάθης καθαιρέθηκε(!!!) ένα μήνα προ της απελευθερώσεως , μας αναγάγει χρονικά ότι ,στις αρχές Σεπτεμβρίου 1944 ο "Στάθης" ευρίσκετο  ακόμα στο 6ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ. Το εάν είχε ουσιαστικές ή τυπικές ακόμα αρμοδιότητες θα το ιδούμε κατωτέρω, σημειώνοντας ότι δεν αναφέρεται αντικατάσταση του, τουλάχιστον μέχρι την 14/10/1944  όταν στην Κόρινθο έβγαλε λόγο ο «Άρης» και που κατά  την ημερομηνία αυτή επισήμως καθαιρείται από το ΚΚΕ,με την ανακοίνωση στο φύλλο της εφημερίδας του ΚΚΕ «Λεύτερος Μωριάς»: Η ΚΕΠΠ *(*Κομμουνιστική Επιτροπή Περιοχής Πελοποννήσου)  διαγράφει από το κόμμα τον Τριαντάφυλλο ή Στάθη για εγκληματική διαστρέβλωση της κομματικής γραμμής… Χρησιμοποίησε εναντίον πολιτών μέθοδες που δεν έχουν καμία σχέση με την κομματική ηθική και συμπεριφορά και προξένησε ζημιά στο κόμμα».

Η ίδια τακτική από την ηγεσία του ΚΚΕ δηλ της κατηγορίας δήθεν ,των διορισμένων τους , ηθικών αυτουργών των σφαγών, αφού είχαν επιτελέσει το έργο που ήθελαν, ακολουθήθηκε και στην περιφέρεια του νομού Αχαϊας, σχετικά τα αναλογικά στοιχεία κατωτέρω:

[ Στο δήμο Φαρών Αχαΐας είναι τρία χωριουδάκια, Μπούμπα, Κούμανι, Φλώκα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.
Εδώ η επιτροπή ΕΑΜ Αχαΐας εγκατέστησε στρατόπεδα που ενέκλειε τους συλλαμβανόμενους από την περιοχή Αχαΐας, καθώς και ανθρώπους που φιλοξένησαν συμμάχους Άγγλους από τις περιφέρειες Ηλείας και Καλαβρύτων.
Αλίμονο σε όποιον τύχαινε να είναι σπιτονοικοκύρης Άγγλου στρατιωτικού.
Η κατηγορία «εχθρός του λαού» και «πράχτορας» ήταν αρκετή για εγκλεισμό στο στρατόπεδο, βασανιστήρια και εκτέλεση.
Λέγεται ότι στα τρία στρατόπεδα δολοφονήθηκαν 300(!!!) άτομα, μεταξύ των οποίων ο Ιωάννης Πολίνης, δικηγόρος Πατρών, και τα δυο αδέρφια Παναγ. και Κων/νος Φλογερός που είχαν μύλο. 
Στρατοπεδάρχες υπηρέτησαν κατά καιρούς ο Ζαχαρίας Ζαχαριάδης από το Ικόνιο της Μικράς Ασίας με βοηθούς εκτελεστές τον Απόστολο Συνούρη. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, Καλυβωκά και μερικούς άλλους.
Γενικός ανακριτής και ανώτερος επόπτης των τριών αυτών στρατοπέδων ήταν ο Βρασίδας Μακρής από τα Λαγκάδια Γορτυνίας.
Τόσες βαρβαρότητες και. φόνοι έγιναν, ώστε το ΚΚΕ διέγραψε τον Βρασίδα Μακρή και τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο για εγκληματική διαστρέβλωση της κομματικής γραμμής.
Το κείμενο διαγραφής όπως δημοσιεύθηκε σε κομματικό έντυπο της 22-10-44:
«Ο Βρασ. Μακρής, σαν πρώτος Γραμματέας της Περιφερειακής επιτροπής Αχαΐας, ήλθε σε αντίθεση με την κομματική γραμμή, χρησιμοποίησε εναντίον των πολιτών μέθοδες, που όχι μόνον δεν έχουν σχέση με την ηθική και την συμπεριφορά τον κομμουνιστή, μα είναι τελείως αντίθετες με το πνεύμα τον κομμουνιστικού κόμματος, αν και οι περισσότεροι από τους πολίτες ήταν ανακατεμένοι με προδοτικές πράξεις. Η συμπεριφορά τον Βρασίδα Μακρή παρουσίασε το κόμμα μας σαν αποτελούμενο από βαρβάρους. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, που αντιπροσώπευσε την κομματική επιτροπή της περιοχής Πελοποννήσου ΚΕΠΠ στο Νομό Αχαΐας, όχι μόνο δεν πήρε αμέσως τα απαραίτητα μετρά δια το σταμάτημα αυτών των μεθόδων, μα τις ενέκρινε και δεν ενημέρωσε την ΚΕΠΠ». 
Εν συνεχεία λέει η απόφασης της διαγραφής των από το κόμμα:
«Το κομμουνιστικό κόμμα, πρωτοπόρο κόμμα τον λαού αποτελείται από επαναστάτες, που μάχονται με αυτοθυσία κατά του κατακτητή και της αντίδρασης και δεν παρασέρνεται από μεθόδους του εχθρού.
Η ΚΕΠΠ εφιστά την προσοχή όλων των μελών της κομματικής οργάνωσης περιοχής Πελοποννήσου δια την καλή συμπεριφορά τους στον κόσμο.
Ο κομμουνιστής δεν πρέπει να ξεχνά πως σε κάθε του ενεργεία εμφανίζει το κόμμα.
Ακόμα καθίστα προσεκτικούς όλους τους συντρόφους στη σωστή εφαρμογή της κομματικής γραμμής και τους καλεί να αγρυπνούν δια κάθε διαστρέβλωση αυτής της γραμμής, η καθαρότητα της εφαρμογής της γραμμής τον κομμουνιστικού κόμματος της Ελλάδος είναι καθήκον όλων των μελών και οπαδών τον κόμματος».
Ο Κώστας Καραλής στο βιβλίο του που ήδη αναφέραμε γράφει (σελ. 231-33): 
«...Δια τα αποτρόπαια αυτά εγκλήματα, που διεπράχθησαν εις τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως Μπούμπα, Κούμανι, Φλώκα εις βάρος εθνικοφρόνων Ελλήνων εξ Αχαΐας, δια τις συλλήψεις και βασανιστήρια προσώπων ανηκόντων εις την υπηρεσία της εις Πελοπόννησο δρώσας κατά του εχθρού Διασυμμαχικής Αποστολής και γενικώς δια τις πράξεις βίας εις βάρος Ελλήνων ένεκα της δράσεως των κατά τον εχθρού παραπέμφθηκαν εις ειδικό δικαστήριο κυρώσεων Συντακτικής πράξεως 6/45 και καταδικάσθηκαν από τον ειδικό δικαστήριο δοσιλόγων εν Πάτρας οι κάτωθι:
1) Θρασ. Κωνσταντίνου, ιατρός, γεν. γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής τον ΕΑΜ Αχαΐας, ή οποία αποτελούσε την σπουδαιότερη πολιτική εξουσία - της εν λόγω οργανώσεως. Ο Κωνσταντίνου υπήρξε δυναμικός παράγοντας και σημαίνον στέλεχος τον ΚΚΕ, υπηρέτησε συνάμα και ως Καπετάνιος του 12ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ και μετέπειτα εκλέχτηκε Εθνοσύμβουλος. καταδικάστηκε τον Ιανουάριο τον 1950 εις την ποινή των πρόσκαιρων δεσμών, ως υπεύθυνος δια τα διαπραχθέντα εις τη Αχαΐα εγκλήματα. Εκτός τούτου καταδικάσθηκαν και οι κάτωθι:
Ο Σμήναρχος Μίχας, Νικόλαος Τριάντης,
Αμαλία Γιαννόπουλου, «η μάνα του Λαού» από το Μαζαράκι Φαρών, Αλκιβιάδης Καλυβωκάς,
Νικόλαος Καρανασόπουλος
Βρασίδας Μακρής,
Ζαχαρίας Ζαχαριάδης,
Απόστολος Συνούρης,
Βασίλειος Ροδόπουλος και άλλοι,.. » ]

ΠΗΓΗ: Περιοδικό “TOTE” Τεύχος 60.
  

Στο αρχείο του ΚΚΕ στο ΑΣΚΙ(Φ=24/2/102) υπάρχει το μοναδικό, σήμερα έγγραφο «ντοκουμέντο», συνταχθέν από τον ΘΕΟΔ. ΖΕΓΓΟ απευθυνόμενος προς τον Π.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ. Το έγγραφο αυτό αποδεικνύει ότι οι σφαγές “αντιδραστικών” δεν έγιναν από λάθη ή από τυχαία έξαρση των παθών του πληθυσμού, ήταν απόφαση και επίσημη στρατηγική -γραμμή και τακτική της ηγεσίας του ΚΚΕ *[(*Ανάλογα έγγραφα ή είναι στον Περισσό ή εξαφανίστηκαν δια παντός, ενδεικτικό των ενεργειών της μυστικής ανθελληνικής εγκληματικής οργάνωσης που ονομάζεται ΚΚΕ, που θέλει διαχρονικά με τα προπαγανδιστικά ψεύδη και την διαστρέβλωση της ιστορίας και με τον ιδεολογικό εκμαυλισμό- αφιονισμό κυρίως των νεολαίων (Μπουρδολογίες περί ισότητας….και!!), να διαιωνίζεται ως κόμμα, ώστε να  τροφοδοτείται πάντα με στελέχη το διαχρονικά   ανθελληνικό σύστημα εξουσίας δεξιό ή αριστερό- βλ. κύρια την μεταπολιτευτική περίοδο ) .

Η αναδεικνυόμενη ιστορία του εγγράφου με δύο λόγια είναι:
Αρχές του Αυγούστου 1944 συνήλθε η ολομέλεια της ΚΕΠΠ του ΚΚΕ και σε αυτή κατηγορείται ο  ΖΕΓΓΟΣ  ότι σαν υπεύθυνος Αργολιδο-Κορινθίας διαστρέβλωσε την κομματική γραμμή στον τρόπο του χτυπήματος της αντίδρασης και των προδοτών. Ο Ζέγγος ως παμπόνηρος, τους τα «ρίχνει» και εμμέσως τους απειλεί για αποκαλύψεις με στοιχεία-τεκμήρια κυρίως με έγγραφα,  ότι η επίσημη εσωτερική γραμμή του κόμματος και όχι μόνο η δικιά του,  ήταν για σφαγές  με μαχαίρι   Ελλήνων-“ Αντιδραστικών“! Ομολογείται ότι σε κάθε χωριό (Χωριό= Βάση οργάνωσης) έφταναν έγραφα στους εκεί υπευθύνους του ΚΚΕ  σχετικά με οδηγίες και πληροφορίες το πώς και ποιοί Έλληνες θα ξεπαστρευτούν  και απορίας άξιο είναι ότι από τόσα χωριά ,ουδείς από αυτούς εκράτησε και διέρρευσε κάποιο σχετικό έγγραφο για την ιστορία!!!
H  ασαφής κατηγορία στον Ζέγγο, δεν ήταν γενικώς για τις εκατοντάδες σφαγές αλλά μόνο για κάποιες σφαγές ατόμων από το χωριό Στρέζοβα Καλαβρύτων , για τις οποίες ο Ζέγγος εντέχνως αναφέρει ότι έπρεπε να γίνουν και βέβαια δεν αναφέρει πως έγιναν διότι τους υπενθυμίζει στην αρχή του εγγράφου την συν-αποφασή  τους για «Λεπίδι-Λεπίδι στην αντίδραση»!
Μιλάει για συγκρότηση στρατοδικείων, ενώ γνωρίζουμε ότι ο ίδιος δίκαζε ως ανώτερος δικαστής ως «ανταρτοδίκης» βλ. «δίκες» παρωδία Στ. Καλλαρά(βλ.“ανάρτηση”059) και Διον. Θωμαϊδη (βλ.“ανάρτηση”067). Εξηγείται γιατί τόσος κόσμος τελικά οδηγούντο σαν πρόβατα στη σφαγή χωρίς καμιά αντίδραση και μάλιστα και στελέχη του ΕΑΜ .Είχε διαδοθεί ύπουλα, βάση των εγγράφων που αναφέρει ο Ζέγγος, ότι οι ανακρίσεις και δίκες θα γίνονταν στην Ταξιαρχία και ότι εκεί «αθωώνονταν»!!!. Το βάραθρο κυρίως του Φενεού όμως ήταν η “Τελική λύση”!!!
Το έγγραφο του Ζέγγου θορύβησε την ηγεσία και τα στελέχη του ΚΚΕ και φαίνεται συζητήθηκε το θέμα στους κόλπους των ανώτερων στελεχών, ώστε και ο Κων. Παπακωσταντίνου (Μπελάς) στο βιβλίο του ,"Η ΝΕΚΡΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ" αναφέρεται  εμμέσως σ΄αυτό (βλ. και ανάρτηση 057):
«Αλλά ο Τριαντάφυλλος δεν ήταν τόσο εύκολο θύμα, ούτε δέχτηκε να παίξει αυτό το ρόλο. Όταν κλήθηκε να δώσει λόγο όλοι περίμεναν να τουφεκιστεί. Ούτε κάν πέρασε από στρατοδικείο. Γιατί; Διότι ήταν παλαιό στέλεχος και είχε κάποια πείρα γι΄ αυτά , αλλά φαίνεται ότι και ο ίδιος είχε αμφιβολίες γι  αυτή τη κομματική γραμμή δηλ. πίστευε ότι δεν μπορεί αυτή η γραμμή να είναι σωστή, μα ούτε και κομματική γραμμή δεν είναι. Γι΄ αυτό φύλαγε όλα τα σημειώματα και τις γραπτές εντολές που έπαιρνε από το γραφείο περιοχής.».

Κατωτέρω τα αποτυπωμένα στο έγγραφο όπου φαίνεται και ο μήνας σύνταξής του:“8/44” και  το όνομα του συντάξαντος:  (Τριαντάφυλλος)-Ζέγγος:Προς τον Π.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ
Διά της ΚΕΠΠ

Αγαπητοί σύντροφοι
Στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα Αυγούστου συνήλθε η ολομέλεια της Κομ. Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου. Μεταξύ των άλλων θεμάτων θίχτηκε ότι σαν οργανωτής στο νομό Αργολιδοκορινθίας διαστρέβλωσα την κομματική γραμμή στον τρόπο του χτυπήματος της αντίδρασης, και των προδοτών.
Στα τέλη του Απρίλη είχε συνέλθει Πελοποννησιακή Κομματική συνδιάσκεψη. Σε συνεργασία που είχε προηγηθεί με το γραμματέα του γραφείου της ΚΕ διαπιστώθηκε ότι στο διάστημα από τη 10η ολομέλεια μέχρι τη συνδιάσκεψη είχαν χαλαρωθεί τα μέτρα στο χτύπημα της αντίδρασης και κατά συνέπεια μέσα στη συνδιάσκεψη πρέπει να τονιστεί ότι πρέπει να πάρουμε πιο αποφασιστικότερα μέτρα κατά της αντίδρασης.
Στη σύσκεψη τότε αποφασίστηκε πως πρέπει να κάνουμε έντεχνα εξαφανίσεις προδοτών και αντιδραστικών, να μην παρατηρούνται σκοτωμοί και μένουν τα πτώματα άταφα, όπως έγινε σ΄ ορισμένα μέρη, πράγμα που το εκμεταλλεύτηκε η αντίδραση. Συζητήθηκε το αμείλιχτο χτύπημα ταγματασφαλητών και αυτών που κάνουν δηλώσεις υποταγής.
Στη συνδ/ψη αυτή είχαν πάρει μέρος 8 αντιπρόσωποι από το νομό Αργολιδοκορινθίας. Μ΄ αυτό το πνεύμα έφυγαν όλοι οι αντιπρόσωποι του νομού. Φεύγοντας για τις περιφέρειες και πριν χωρίσουν στις περιφέρειές τους οι αντιπρόσωποι, τους συνέστησα εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της συνδιάσκεψης ότι θα πρέπει για να προσέχουμε να μην παρατηρηθεί κανένα στραπάτσο σαν τα προηγούμενα. Αχτύπητη αντίδραση ήταν στο Ναύπλιο-Άργος-Κρανίδι μέσα στην Κόρινθο-Νεμέα και στα κατεχόμενα μέρη κοντά στην Κόρινθο.
Μετά τη συνδιάσκεψη, επακολουθούν εγκύκλιοι της ΚΕΠΠ που μιλούσαν για συγκρότηση της ΟΠΛΑ, ίδρυση ανακριτικών γραφείων και να γίνονται μυστικές συλλήψεις, ανακρίσεις και εξαφανίσεις προδοτών και αντιδραστικών.
Στο μήνα Μάη πήρα από την ΚΕΠΠ 4 γράμματα τα οποία έγραφον «Τώρα που είναι ευκαιρία πρέπει να ξεπατώσουμε την αντίδραση, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε επαναστάτες. Λεπίδι-Λεπίδι στην αντίδραση. Μ΄ αυτό το πνεύμα γράφτηκε και κύριο άρθρο στο Μωριά. «λεπίδι λεπίδι στην αντίδραση». Τα γράμματα της ΚΕΠΠ τα έστειλα στις περιφερειακές επιτροπές και στο σύνταγμα. Σε δικό μου διαβιβαστικό σημείωμα έγραφα να προσέχουν ΄ώστε τα χτυπήματα να γίνονται στις κεφαλές της αντίδρασης. Οι περιφερειακές επιτροπές έδωσαν τις ίδιες οδηγίες πάρα κάτω. Την περίοδο αυτή έγιναν ωρισμένες εκτελέσεις σε γερμανοκρατούμενες περιοχές.

Σελ. 2
Σφάλματα. ‘Ηταν επιβεβλημένο ωρισμένοι να περάσουν από τα στρατοδικεία. Στρατοδικείο όμως στο σύνταγμα είχε πάψει να λειτουργεί. Τέτοιο ήταν μόνο στη Ταξιαρχία και Μεραρχία. Τα στελέχη μας όμως είχαν χάσει την εμπιστοσύνη στα ανώτερα κλιμάκια γιατί πολλοί που στέλνονταν να δικαστούν αφίνονταν ελεύθεροι. Γυρίζοντας όμως στα αστικά κέντρα πρόδωσαν τους οργανωμένους και σμπαράλιαζαν τις οργανώσεις. Τέτοιες περιπτώσεις ξέρει πολλές ο αντιπρόσωπος της Πελοποννησιακής επιτροπής ΕΑΜ Νικήτας. Λέκκας.
Κακή επίσης εντύπωση επροξένησε το παρά κάτω γεγονός. Ένας καταδικασθείς από το σύνταγμα σε θάνατο, στάλθηκε στη Μεραρχία για να ζητηθεί η έγκριση για την εκτέλεση. Αντί όμως να εκτελεσθεί τοποθετήθηκε σαν διαχειριστής στη Μεραρχία και μάλιστα παίρνει μέρος και δικάζει σε στρατοδικείο σαν στρατοδίκης. Έτυχε δε να παρακολουθήσω ο ίδιος μια δίκη και τον είδα να είναι στρατοδίκης. Πρέπει όμως να ομολογήσουμε και να επιμείνουμε στη συγκρότηση στρατοδικείων στο νομό και να σταματήσουν να αφίνονται ελεύθεροι οι ένοχοι.
Έτσι είχαν τα πράγματα μέχρι της 23 Ιουνίου ότε έγινε σύσκεψη των οργανωτών της ΚΕΠΠ. Μετά από τη σύσκεψη έδωσα την παρά κάτω γραμμή. Κάθε σύλληψη πρέπει να γίνεται ύστερα από έκθεση της λαϊκής ασφάλειας, να γίνονται προσεκτικές ανακρίσεις, να παίρνονται κατά θέσεις και στις συγκεντρώσεις των χωριών να ζητείται έγκριση. Επειδή όμως έβλεπα ότι χρειάζεται οπωσδήποτε και απόφαση στρατοδικείου, πήγα στη Ταξ/ρχία και ζήτησα να μας στείλουν κλιμάκιο στρατοδικείου στο νομό για να δικάζουμε ευχερέστερα. Η Ταξ/ρχία έμεινε σύμφωνη να σταλούν τα πρόσωπα των στρατοδικών και να εγκριθούν. Τα πρόσωπα θα υποδεικνύοντο από το σύνταγμα.
Περνώντας έκτακτα από την έδρα της ΚΕΠΠ παρακάλεσα το δεύτερο γραμματέα να εγκριθεί η πρότασή μας αυτή σχετικά με τη συγκρότηση στρατοδικείου στο σύνταγμα και να δοθεί η σχετική εντολή. Δεν εγκρίθηκε η προτασή μας αυτή και ο δεύτερος γραμματέας επέμενε να στέλνονται στην Ταξ/ρχία. Γύρισα στο νομό και έδωσα την παρακάτω γραμμή. “Προς τις περιφερειακές επιτροπές. Ουδεμία εξαφάνιση θα γίνεται προδοτών και αντιδραστικών. Κάθε σύλληψη θα γίνεται με έκθεση της λαϊκής ασφάλειας. Καμμία ανάμιξη δεν πρέπει το κόμμα στις συλλήψεις. Να συσταθούν καλά ανακριτικά γραφεία στον Εφεδρικό ΕΛΑΣ. Να παίρνονται καταθέσεις, να ετοιμάζονται δικογραφίες και οι κρατούμενοι να στέλνονται να δικάζονται στην Ταξ/ρχία “. Υπ΄ αυτό το πνεύμα γράφτηκε η εγκύκλιος και στάλθηκε αμέσως στις περιφερειακές Επιτροπές (Τέλη Ιουλίου).
Έτσι μπήκε ένα τέρμα και σταμάτησε κάθε εξαφάνιση προδοτών.

Σελ.3
Αυτό τον καιρό αρχίζουν μεγάλες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις με 7000 γερμανοτσολιάδες. Επειδή η κατάσταση ήταν δύσκολη κανονίστηκε σε σύσκεψη ο καπετάνιος του συντάγματος ν΄ ακολουθήσει το πρώτο τάγμα και γω μαζί με τον Νικήτα ν΄ ακολουθήσουμε το αρχηγείο του συντάγματος για να βοηθήσουμε στους ελιγμούς. Για να μην βρεθούν πολλές δυνάμεις σε μικρό χώρο κρίθηκε σκόπιμο το δεύτερο, τρίτο τάγματα και το αρχηγείο του συντάγματος να βγούν έξω από το κλοιό σύμφωνα και με διαταγή της Μεραρχίας. Υπήρχε περίπτωση να διαλυθούν τα τμήματα από το σφίξιμο αυτό, πράγμα που δεν μπόρεσε να το αποφύγει ο 10ος λόχος που κυκλώθηκε, διαλύθηκε και ανασυγκροτήθηκε αμέσως. Έτσι με την καθοδήγησή μας αποφύγαμε μεγαλύτερη ζημιά. Βρισκόμαστε τώρα με το αρχηγείο στην επαρχία Καλαβρύτων και στο χωριό Νάσια. Εκεί μας έφεραν έναν κρατούμενο με σημείωμα της οργάνωσης Στρεζόβης ότι είναι γκεσταμπίτης, σύνδεσμος με την Αθήνα. Σε πρόχειρη ανάκριση είπε ορισμένα ονόματα αντιδραστικών της Στρέζοβας. Δεν δόθηκε τόση σημασία από μας. Την επόμενη το αρχηγείο μετακινήθηκε κι΄ έκανε σταθμό σ΄ ένα χωράφι κοντά στο χωριό Χόβολη. Εκεί ήρθε ένας υπεύθυνος του τομέα του Εφ. ΕΛΑΣ και μιλώντας για διάφορα ζητήματα, λέει ότι αυτός που είναι κρατούμενος είναι μεγάλος γκεσταπίτης, ότι κυκλοφορούσε στην Πάτρα με ταγματασφαλήτες και γερμανούς και υπάρχει φόβος να δραπετεύσει. Τότε έγινε δεύτερη ανάκριση και ομολόγησε με περισσότερη πειστικότητα καμμιά δεκαριά ονόματα αντιδραστικών. Στη Στρέζοβα βρισκόταν τμήμα του ΕΛΑΣ, είχαμε τηλεφωνική συγκοινωνία και δόθηκαν τα ονόματα στο τάγμα και σε συνεννόηση με την οργάνωση και τη λαϊκή εσφάλεια να γίνουν οι συλλήψεις αυτών. Συνελήφτηκαν και μας γνωρίστηκε τηλεφωνικώς ότι βρέθηκαν μυδράλια, όπλα κλπ. Αυτό μας έδωσε να καταλάβουμε ότι πρόκειται περί ένοπλης αντίδρασης και πως για την περιφρούρηση των τμημάτων μας που ήταν στη στην περιφέρεια αυτή έπρεπε να προσέξουμε εξαιρετικά και να πάρουμε τα μέτρα μας. Καμμιά δεκαριά μας του έφεραν εκεί που μέναμε, αρνήθηκαν ωρισμένοι και ωμολογήσουν τη δράση τους. Ένας άλλος επιχείρησε να δραπετεύσει, ήταν ο πρώτος που είχε συλληφθεί και ο οποίος μας είχε δώσει τα ονόματα των άλλων. Αυτός εκτελέστηκε. Ένας τρίτος. Ένας τρίτος που που υπόφερε από την καρδιά του πέθανε. Είχε πάθει δύο συγκοπικές καταστάσεις και επειδή έπρεπε να ζήσει γιατί μας χρειαζότανε γιατί ήταν απαραίτητος για το στρατοδικείο του έκανα τεχνικές αναπνοές δύο φορές και συνήλθε τις δύο φορές. Την επομένη όμως υπέκυψε από την καρδιακή πάθηση που είχε.
Το αρχηγείο του συντάγματος μετακινείται πάλι στο Νάσια, ύστερα από εμφάνιση γερμανικής φάλαγγας. Τις ανακρίσεις τις συνεχίζει ανακριτικό γραφείο και μετά δυό μέρες τις συνεχίζει το ανακριτικό γραφείο της Μεραρχίας.
…………………!!!

Σελ. 4
Να βρούν ζώα και να μεταφέρουν όσους δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Μετά δυό μέρες μάθαμε ότι οι συνοδοί δυσκολεύτηκαν να τους μετακινήσουν και τρείς πρωταιτίους τους εξετέλεσαν. Στην απόφαση αυτή κατέληξαν γιατί ή είχε πλησιάσει πολύ η γερμανική φάλαγγα στη Χόβολη και υπήρχε  κίνδυνος να συλληφτούν και να μαρτυρήσουν τις θέσεις των τμημάτων μας που ήταν γνωστές σ΄ αυτούς. Η απόφαση αυτή των συνοδών που εξετέλεσαν τους τρείς πρωταιτίους  ενισχύθηκε από το γεγονός ότι βρέθηκαν όπλα, θεωρήθηκαν επικίνδυνοι και ότι θα έκαναν μεγάλη ζημιά αν συνελαμβάνοντο από τους γερμανούς.
Τη συνέχεια των ανακρίσεων ανέλαβε η μεραρχία και αφού απέλυσε τους παρασυρμένους, κράτησε άλλους εννέα. Η δραπέτευση τώρα ενός από τους εννέα έδωσε να καταλάβουμε ότι έπρεπε να συνεχιστούν οι ανακρίσεις.
Ο Λαός της Στρέζοβας στην πρώτη σύλληψη από το τμήμα του ΕΛΑΣ διαφωτίστηκε στη συγκέντρωση. Αργότερα έμαθα ότι ο λαός έλεγε “ξεκαθαρίστηκε αυτή η λέπρα”.
Ήταν όμως επόμενο να δυσαρεστηθούν οικογένειες των εκτελεσθέντων αλλά και αυτές όπως μάθαμε που ήξεραν καλά τα πράγματα έλεγαν “υπήρξαν θύματα του ταγματάρχη Σωτηρίου που τους παρέσυρε”.
Ανακρίσεις μπορούν να διαπιστώσουν τα πάρα πάνω.
Κάνοντας αυτοκριτική πρέπει να ομολογήσω ότι η δουλιά δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει και αν έδινα μια μεγαλύτερη προσοχή θα μπορούσαν ν΄ αποφευχθούν όλα. Επίσης έκανα άσχημα που μέσα στη σύσκεψη της ολομέλειας είπα ωρισμένα πράγματα που ανέφερα στην πρώτη σελίδα πράγμα που μπορούσα να το κάνω σε ιδιαίτερη συνεργασία με την ΚΕΠΠ.
Για λεπτομερέστερη έκθεση παρακαλώ να γίνω δεκτός στο Π.Γ.


    8)44                                                        Με συντροφικούς χαιρετισμούς

                                                                             (Τριαντάφυλλος)

                                                                                     Ζέγγος
Το ανωτέρω έγγραφο του Ζέγγου εστάλει  στην «Π.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ» *(*σ.σ.Πολιτική Γραμματεία της Κεντρ. Επιτροπής του ΚΚΕ-δηλ. Σίαντος) μέσω της ΚΕΠΠ *(* σ.σ.Κομμουνιστική Επιτροπή Περιοχής Πελοποννήσου, δηλ Ν. Μπελογιάννη, Αχ, Μπλάνα) και μάλιστα ζητάει: «παρακαλώ να γίνω δεκτός στο Π.Γ.» τουτέστιν  και εξ αυτών απορρέει ότι ο Ζέγγος είχε ακόμη κύρος και ισχύ και σύμφωνα και με τα της αναφοράς του Βαζαίου ότι αρχές Σεπτεμβρίου ήταν ακόμα στο Σύνταγμα , όπως και ότι του κάνανε την χάρη –Ν. Μπελογιάννης , Αχ. Μπλάνας -να μεταβιβάσουν αυτοί, την επιστολή στον Σιάντο , ενώ τους «κάρφωνε» κανονικά. Ο Αχ. Μπλάνας διέρρευσε εμμέσως κατόπιν ότι ο «Στάθης» φιλοξενήθηκε  και προστατεύθηκε από τον ίδιον και τους ομοίους του και μετά φαίνεται σχεδίασαν και τον άφησαν “ελεύθερο” να σώσει το τομάρι του. Ο βουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Κάππος λέει τις μισές αλήθειες περί αυτού:
"Από έρευνα που έχω κάνει το 1981 ο τότε γραμματέας του Πελοποννησιακού Γραφείου του ΚΚΕ, Αχιλλέας Μπλάνας με βεβαίωσε τα εξής: Τον Αύγουστο του 1944 ύστερα από γράμμα στελέχους του κόμματος από την Αργολιδοκορινθία που ανέφερε ότι ο Ζέγγος κάνει υπερβάσεις, του αφαίρεσαν τις αρμοδιότητες, τον ανακάλεσαν στο Γραφείο Περιοχής που έδρευε στα Τρόπαια Αρκαδίας και τον έθεσαν υπό κράτηση. Εν τω μεταξύ το Γραφείο Περιοχής λόγω των συγκρούσεων στο Μελιγαλά μεταφέρθηκε κοντά στον τόπο των επιχειρήσεων κι έτσι κατάφερε ο Ζέγγος να δραπετεύσει και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αχιλλέα Μπλάνα διέφυγε στα Σκόπια όπου και πέθανε."(ΠΗΓΗ: http://www.kostaskappos.gr/dialogos_gia_tin_istoria.html -ΑΠΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΩΣΤΑ ΚΑΠΠΟΥ(Βουλευτής ΚΚΕ):Αρθρο: 19/10/2004 -ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.)

Οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών που αναφέρονται στο έγγραφο του Ζέγγου είναι αυτές που εκδηλώθηκαν το δεύτερο 15νθήμερο του Ιουλίου του 1944 στην κεντρική και δυτική Αργολιδο-Κορινθία. Με το τελείωμα αυτών, η εξουσία του “Τριαντάφυλλου” μέσω των οργανώσεων που “σμπαραλιάστηκαν” στα διάφορα χωριά κλονίστηκε. Εθνικιστές, Εθνικόφρονες, που είχαν δεινοπαθήσει αλλά και τυχοδιώκτες ταγματασφαλίτες  αναθάρρησαν από την καταπίεση της εγκληματικής κατοχικής εξουσίας  των κομμουνιστών, (της παράλληλης κατοχής της Ελλάδος με αυτή  των Γερμανών) και "επαναστάτησαν"! Ο “Στάθης” σε αυτή την κατάσταση λύσσαξε, το βάραθρο-τρύπα στο Φενεό και οι εξαφανίσεις-σφαγές των “αντιδραστικών” *(*Βλ. προηγούμενη “ανάρτηση” ) είχαν πιά γίνει γνωστά σε όλους στην Αργολιδο-Κορινθία , και θέλησε να δοθεί η «τελική λύση».
Οι σατανικές κεφαλές των ανωτέρων στην εξουσία του ΚΚΕ από τον “Ζέγγο”, σκέφτηκαν ως παραπάνω αναφέρθη να τον κάνουν δήθεν “ντα-ντά” και τον κατηγόρησαν για “διαστρέβλωση της κομματικής γραμμής στον τρόπο του χτυπήματος της αντίδρασης, και των προδοτών.” Όμως αποδεικνύεται ότι με τις σφαγές που έγιναν μετά το 1ο 15νθήμερο του Αυγούστου, ότι ο “Στάθης” διέτασσε αυτές είτε ατύπως και μυστικά είτε επισήμως αφού δεν τον είχαν διώξει από το 6ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ! *(*σ.σ βλ. αναφορά του Βαζαίου)!
Γνωστές είναι οι ομαδικές σφαγές που έγιναν, στις 15 Αυγούστου στο χωριό Λίμνες των εκ Μιδέας(Κέρμπεσι), όπως την ίδια ημερομηνία η ομαδική σφαγή στο χωριό Σοφικό και στις 21 Αυγούστου, Λιμνιατών στο χωριό Αγιονόρι!
Ο “Στάθης” και οι “κολλητοί” του, μεγαλο- στελέχοι του ΚΚΕ-ΕΑΜ το 1ο 15νθήμερο του Αυγούστου είχαν έδρα στο χωριό Τάτσι(Εξοχή) Αργολίδας ,όπως εκεί ήταν και ο υπαρχηγός του, ο “Γκαβός”(Δημήτριος Ανδρεαδάκης) και οι σκληροί ΟΠΛΑτζίδες Αργολίδος , Κούρος , Μώρος, Χαύτας Κατριλιώτης, Μπαλάσης ,Δημάκης κ.α. Η Μάζωξη αυτή ήταν μετά το “ντα-ντα” του Ζέγγου από τους Ν. Μπελογιάννη-Αχ. Μπλάνα και...Σιάντου!!! Τότε εξουσιοδοτείται από τα μεγαλο-στελέχη του ΚΚΕ-ΕΑΜ Αργολιδοκορινθίας ο “Γκαβός” και ως αρχηγός φεύγει από το Τάτσι(Εξοχή) με συγκροτημένη “ομάδα κρούσης “ με τους σκληρούς ΟΠΛΑτζίδες και συνεπίκουρους άνδρες του ΕΛΑΣ , και πηγαίνει στην Μιδέα και Λίμνες και κάνει τις συλλήψεις και τις σφαγές για "ξεπάτωμα της αντίδρασης" αλλά και για να αποκαταστήσει απ' ότι απορρέει  και την “τιμή” του θιγόμενου από την ηγεσία του κόμματος “Στάθη” ,το ίδιο έκανε και ο σύντροφος-κολλητός του “Στάθη” στο Σοφικό “Καραπάνος”(Παν.Ι Καρυώτης) και ίσως αλλού(!) άλλοι “κολλητοί” του.
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από την απολογία του μεγαλο-στελέχους του ΕΑΜ Αργολίδος Παναγ. Κυρ. Ρωτήρη (ή Νίκος Ψηλός-ετών 30- δικηγόρος εκ Λακεδαίμονος-κάτοικος Αθηνών) το Νοέμβριο του 1945 στην απολογία του στο Κακουργιοδικείο Ναυπλίου για την υπόθεση των σφαγών Μιδεατών και Λιμιατών. Κατωτέρω απόσπασμα της απολογίας ,με επισημάνσεις και σημειώσεις μου:
«…διορήσθην εις την Επαρχιακήν Επιτροπήν ΕΑΜ Αργολίδος και τον Μάιον 1944 εις την επαρχιακήν επιτροπήν ΕΑΜ Ναυπλίας ως πρώτος Γραμματέας. Η περιφεριακή ΚΚΕ απετελείτο από τους: ένα Στέλιον, Γιώργο(α!)ν Μήτσο Γκαβό, και ένα Φώτη. Όταν άρχισαν οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών υποχωρούσαμεν προς Ερμιονίδα, διότι αι πληροφορίαι μας ήσαν ότι ευρισκόμεθα εις τραγικήν κατάστασιν και προσπαθούσαμε να έλθωμεν εις επαφήν με το 6ο Σύνταγμα. Όταν έφθασαν οι Γερμανοί εις τα Δίδυμα κατορθώσαμε να περάσουμε απέναντι στην Κυνουρία στο ..ον τάγμα ΕΛΑΣ. Έπειτα από ένα μήνα πήγαμε στο Τάτσι. Εκεί ήσαν πολλά στελέχη. Νικήτας του ΕΑΜ *(*σ.σ. Ευάγγελος Λέκκας), Στάθης του ΚΚΕ Περιφερειακή επιτροπή του ΚΚΕ, Επιτροπή του ΚΚΕ οι Χαρίλαος*(*σ.σ. Άραγε να ήταν το "βαφτιστήρι" του Ζέγγου; Ο Χαρίλαος Φλωράκης; Δεν αποκλείεται!), Μήτσος Γκαβός, Γεωργιάδης *[*σ.σ. Γεωργιάδης Τάκης , Γραμματέας της Επαρχιακής ΕΑΜ Κορίνθου ,δικάστηκε  στην Δίκη των Λιμνών , υπήρξε μάρτυς κατηγορίας στη δίκη του Μπελογιάννη. Σχετικά απόσπασμα ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ:«....Εδώ λέει ο Κανελλόπουλος στην κατάθεσή του ότι αυτοί ήταν μια παλιά ομάδα η οποία έδινε πληροφορίες (δεν μου το επιτρέψατε ποτέ, άλλως θα το διευκρίνιζα) και τελικά τον Αύγουστο του 1950 ο Παπαγεωργίου, που ήταν επικεφαλής αυτής της ομάδας, λέει πως ο Κανελλόπουλος προτείνει να ξαναφτιάξουν αυτή την ομάδα. Υπήρχαν αντιρρήσεις και δισταγμοί και τελικά παρουσιάζεται κάποιος άλλος ονόματι Γεωργιάδης, ο οποίος προτείνει να τον συνδέσει με το κόμμα. Ο Γεωργιάδης δεν προσκομίστηκε ούτε και στην προηγούμενη δίκη παρ' ότι κατονομάστηκε ούτε και σ' αυτή τη δίκη, έστω και ως μάρτυρας τουλάχιστον κατηγορίας. Ο δε Γεωργιάδης, που πρότεινε στον Κανελλόπουλο να τον συνδέσει με το κόμμα, έπαιρνε τα σημειώματα και τα φωτογράφιζε ύστερα η Ασφάλεια. Και δικάζομαι δεύτερη φορά γι' αυτήν την υπόθεση της ομάδας για την οποία δεν φέρνω καμιά ευθύνη στο κάτω κάτω. Επίσης το πόρισμα αναφέρει ξεκάθαρα ότι αυτοί αποτελούσαν ομάδα κατασκοπείας. Ο προηγούμενος επίτροπος της άλλης δίκης στο κατηγορητήριό του το κύριο σημείο της κατηγορίας του το στήριξε σ' αυτή την περίφημη πληροφορία, και μάλιστα έκανε υπαινιγμό όχι μόνο για ύπαρξη ασυρμάτων αλλά για το ότι πολύ σύντομα θα καθίσουν και αυτοί που έχουν τους ασυρμάτους στο σκαμνί, διότι ήταν δυο-τρεις ημέρες προτού ανακαλυφθούν οι ασύρματοι. Και όλα τα άλλα που αναφέρθηκαν εδώ, περί σχολίων κ.λπ., υπήρχαν και στην άλλη δίκη, ώστε δεν υπάρχει τίποτα το νεότερο που παρουσιάστηκε τώρα.....»
ΠΗΓΗ σ.σ.: Ένθετο έντυπο  της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας 6/3/2011, "Η Δίκη του Μπελογιάννη"!(Αποσπάσματα της δίκης!) ], εγώ, Επαρχιακή ΕΑΜ Αργολίδος: Γραβιάς 1ος Γραμματέας ΕΑΜ Πελοποννήσου, Μπούκης της αυτοδιοικήσεως, Βαρβάτης της αλληλεγγύης, Παπασωτηρίου Επαρχιακής Επιτροπής ΕΑΜ ως πρώτος Γραμματέας και άλλοι της ΕΤΑ κλπ. Τότε το αντάρτικο και οι οργανώσεις εβρίσκοντο σχεδόν εν διαλύσει. Όταν υπήρχεν οργάνωσις την διέλυον οι γερμανοί με μπλόκο και αδημιούργητο αντίδρασις εναντίων των ανταρτών. Για τις Λίμνες μάθαμε ότι είχε δημιουργηθή μια εστία αντιδράσεως και σκεφθήκαμε πως θα φέρωμε την επιρροήν μας πάλι στο χωριό. Κάναμε συμβούλιον και ελήφθησαν αποφάσεις και ξεκίνησε ένα κλιμάκιον με μια ομάδα κρούσεως με ορισμένες εντολές υπό του Γκαβού και ιδίως για συλλήψεις διότι ήτο πολύ σκληρός και εξτρεμιστής. Ο Μήτσος Γκαβός τοποθετήθηκε επί κεφαλής όλων των ομάδων Κρούσεως όλης της περιφέρειας από τον ΕΛΑΣ. Την ομάδα κρούσεως που πήγε στις Λίμνες αποτελούσαν οι Μώρος, Κούρος, Μπαλάσης, Σμυρλής, Τσεμπεράς κλπ [ΠΗΓΗ: Γ.Α.Κ/Νομού Αργολίδος.]

Από την αναφερόμενη πολύκροτη δίκη  των Λιμνών το κατωτέρω απόσπασμα από την απολογία του ΟΠΛΑτζή –σφαγέα Δημήτριου Κούρου  ,δείχνει την κυνικότητα  και κτηνότητα αυτών, που οι κομμουνιστές και σήμερα τους θεωρούν ήρωες της δικιά τους «Εθνικής Αντίστασης».  *(*σ.σ. από μαρτυρία του Σωκρ.Αγγελόπουλου στο βιβλίο «Οι μνήμες μου για την πατρίδα» ο αρχισφαγέας  Δημ Κούρος προτού μετεξελιχθεί από σφαγέας τετράποδων σε σφαγέας ανθρώπων, μαζί με κάποιους Ιταλούς τρομοκρατούσε και πλιατσικολογούσε κυρίως αρνιά (ως χασάπης που ήταν!!)πέριξ του Άργους από τους χωριάτες που κατέφευγαν εκεί για μικρο-ανταλλαγές προϊόντων και ζώων για να μπορέσουν να επιβιώσουν)   
-«Το βράδυ μας είπε ο Γκαβός να πάμε να τους εκτελέσουμε με μαχαίρι. *(*σ.σ. τους 24 Λιμνιάτες) Τους πήγαμε στον τόπο της εκτελέσεως και τους εκτελέσαμε όλους εγώ με τον Χαύτα……Τους ωδηγήσαμε εγώ ο Μπαλάσης, ο Λέκκας, ο Δημάκης, ο Καραντουμάνης, ο Χ. Οικονόμου, ο Μπαγιωτάκης και άλλοι. Είχαμε εντολή όσοι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν να τους σκοτώσουμε στο δρόμο. Εγώ εσκότωσα ένα καθ΄ οδό με το μαχαίρι. *(*σ.σ. Αυτός ήτο ο Χρήστος Α. Νώτης ετών 16 περίπου- Βλ. “Αναρτηση” 070). Μόλις φθάσαμε στ΄ αμπέλια 4 εξ αυτών τους φέραμε στο Αγιονόρι τους άλλους τους σφάξαμε όλους μέσα σ΄ ένα χαντάκι και γυρίσαμε το πρωί στο χωριό και ο Παπαρρήγας έκανε τας λεηλασίας, των σπιτιών των εκτελεσθέντων. Ο Πήττας δεν έλαβε μέρος στην εκτέλεση. Ο Δημάκης έλαβε μέρος.» *(*σ.σ. ο «κοντός» που έσφαξε τους 4 Νωταίους στην πλατεία του Αγιονορίου , ήταν ο Κούρος, σύμφωνα και με άλλες μαρτυρίες - Βλ. “Ανάρτηση” 070! ) 
[ΠΗΓΗ: Γ.Α.Κ/Νομού Αργολίδος]

Ο Θεοδ. Ζέγγος δεν δικάστηκε ποτέ, ούτε και ερήμην από Καρκουργιοδικείο για τις εκατοντάδες σφαγές διότι δεν μηνύθηκε  από κανέναν ούτε και αυτεπάγγελτα από κάποιον εισαγγελέα, και αυτό γιατί; Τα πιστά ανδρείκελά του, κυρίως δικηγόροι φρόντισαν να τον "αθωώσουν" γιατί έτσι αθώωναν και τον εαυτόν τους και χάρασσαν το μέλλον τους! Χαρακτηριστικά στην Κόρινθο τα “μετα-εμφυλιακά” χρόνια δέσποσαν του δημόσιου βίου της πόλης τα αναφερόμενα από τον Βαζαίο «Πιστά ανδρείκελα του “Στάθη”», προεξάρχοντος του αναφερόμενου από το "Τριαντάφυλλο" στο άνω έγγραφο ως προτεινόμενος "συνήγορος" του, ο δικηγόρος Ευάγγ. Λέκκας  "ο αντιπρόσωπος της Πελοποννησιακής επιτροπής ΕΑΜ Νικήτας. Λέκκας." *(*σ.σ. και πολιτικός επίτροπος του 6ου Συντ. του ΕΛΑΣ), ο οποίος μετά από εξορίες-“Διακοπές” έγινε απ' αρχάς της δεκαετίας του '50 πάλι "Πολιτικός Επίτροπος"!!! δηλ. ιδιαίτερος διευθυντής του πολιτικού γραφείου του πολιτευτή Κορινθίας και μεγαλοστελέχους της δεξιάς Κων. Παπακωνσταντίνου. *[*σ.σ Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου του Ευσταθίου (Απρίλιος 1907—12 Ιουλίου 1989), ήταν Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός, που διετέλεσε βουλευτής Αργολιδοκορινθίας και Κορινθίας, πολλές φορές υπουργός, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Γεννήθηκε στην Καστανιά Κορινθίας τελείωσε το δημοτικό στο χωριό Ντούσια-Κεφαλάρι Κορινθίας , είχε ιδιαιτέρες σχέσεις με τον καταγόμενο απ΄ αυτό το χωριό ,αδερφό του Χότζα ,Λεωνίδα μεγαλοστελέχους της ΚΥΠ “μετα-εμφυλιακά” (Βλ. για Χότζα "ανάρτηση" 053)] Για τον Ευγγ.Λέκκα(ή Νικήτα)  ο σφαγέας Νικόλας Σαμαρτζής στην καταθεσή *(*Βλ. “ανάρτηση” 082) του, αναφέρει: «Ο στρατοπεδάρχης μου έλεγε ότι οδηγίες παίρνει από το Στάθη και το Νικήτα ή Λέκκα για τις εκτελέσεις και ο μεν Στάθης έδινε οδηγίες ο δε Λέκκας ως εκπρόσωπος του Συντάγματος. Οι δύο αυτοί συνεννοούντο και εγίνοντο οι εκτελέσεις.» και δεν θα μπορούσε σύμφωνα με την σημερινή συγκριτική μελέτη να παίρνονταν αλλιώς και από άλλους οι αποφάσεις σφαγών.
Εκ των Κορινθίων μερικά άλλα «πιστά ανδρείκελα του “Στάθη” και “Νικήτα”» θεωρούνται οι:
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Ι. ΤΟΓΙΑΣ –Δικηγόρος ο οποίος μέχρι 01-02-1944 ήταν στέλεχος του ΕΑΜ-ΚΚΕ στην Κόρινθο και στο Σοφικό και μετά  Εφ. Αξιωματικός Πληροφοριών  στο 6ο Συντ.-ΕΛΑΣ. Και που στο σχεδόν ανάξιο ιστορικά βιβλίο του ,ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ (Το οδοιπορικό μιάς δοκιμασίας)- 1994 γράφει:
          "Ήταν Αύγουστος μήνας του 1944 και τα σημάδια από τα μέτωπα του πολέμου έδειχναν , ότι δεν θ΄ αργούσε η απελευθέρωση της χώρας. Η Διοίκηση του 6ου Συντάγματος, που υπηρετούσα κι  εγώ, είχε στρατοπεδεύσει με την υποδειγματική ομάδα της ΕΠΟΝ στο χωριό Εξοχή του Δήμου Αλέας του Νομού Αργολίδας.
Εκείνες τις ημέρες είχε έρθει για επιθεώρηση των Πολιτικών Οργανώσεων του Νομού ένας κάποιος ονόματι ¨Στάθης¨, αγνώστων λοιπών στοιχείων, για όλους εμάς, μέγα όμως στέλεχος του Κομουνιστικού Κόμματος και μέλος της Πελοποννησιακής Επιτροπής του ΚΚΕ.
Με συνάντησε ιδιαιτέρως στο χωριό αυτό και μου ζήτησε να προβώ στην εκτέλεση ενός ποσοστού 3% από τους κατοίκους όλων των χωριών εκείνων εις τα οποία, ως επί το πλείστον, στρατοπέδευε η Διοίκηση του Συντάγματος, δηλαδή της Γκούρας, της Γκιόζας (Μάτι), της Λαύκας, της Σκοτεινής κλπ.
Σε ερώτησή μου, σε τι απέβλεπε αυτή η εκκαθάριση, μου απάντησε ότι έπρεπε, ενόψει της επικείμενης απελευθέρωσης της χώρας, όλα τα αντιδραστικά στοιχεία των χωριών να λείψουν κατά την απελευθέρωση,  για να μπορέσουμε να επιβληθούμε άνετα σαν Κυβέρνηση του Λαού.
Σε δεύτερη ερώτησή μου, ποιοι κατά την γνώμη του πρέπει να εκτελεστούν, μου απάντησε όλοι οι έμποροι των χωριών, οι οπαδοί του Λαϊκού Κόμματος, οι Βασιλόφρονες κλπ.»
Για τους γνωρίζοντες δεν είναι απορία ότι, ο δικηγόρος τότε (Κατόπιν συμβολαιογράφος)Περίανδρος Τόγιας ως έφεδρος αξιωματικός στο γραφείο πληροφοριών του 6ου Συντάγματος από Φεβρουάριο του 1944 όπως επίσης κομμουνιστής συν-φοιτητές στην Νομική και φίλοι με τον Εαυγγ. Λέκκα, λέει ότι γνώριζε και άκουγε τα παραπάνω από τον "Στάθη", για πρώτη φορά. Όπως επίσης απορεί κανείς πως αναφέρει  έτσι απλά ότι ο "Στάθης" ,πήγε για "επιθεώρηση" στο Τάτσι τον Αύγουστο! Τι επιθεώρηση;; εκεί είχαν μαζευτεί τότε όλες οι κεφαλές του ΚΚΕ-ΕΑΜ-ΟΠΛΑ Αργολιδο-Κορινθίας!  
Ο Περίανδρος Τόγιας μετά από εξορίες(Διακοπές!!!) σε μερικά νησιά αρχές του '50 , έγινε και αυτός οπαδός και συνεργάτης του αδελφικότατου φίλου του Ευγγέλου Λέκκα(Νικήτα) στην Κόρινθο και μέσω αυτού του Κων. Παπακωσταντίνου!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΑΒΕΛΑΣ  -Δικηγόρος από την Νεμέα .Άλλος ένας συνεργάτης και οπαδός του Ευαγγ. Λέκκα (Κων Παπακωσταντίνου!!!) μετά το ΄50. Ήταν  μεγαλοστέλεχος του ΕΑΜ-ΚΚΕ και ο οποίος είχε την θέση "εκπροσώπου τύπου" του ΕΑΜ. Ο Μητραβέλας και Εαυγγ. Λέκκας είχαν νυμφευθεί δύο αδερφές από το χωριό Αγγελόκαστρο.
ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗΣ.-Δικηγόρος ,Κορίνθιος και αυτός και μεγαλοστέλεχος του ΕΑΜ-ΚΚΕ Κορινθίας  έγινε κατόπιν οπαδός και συνεργάτης του Εαγγ. Λέκκα και του προστάτη τους Κων. Παπακωνσταντίνου!
…………………………………………………………….!!!

Όπως έχει αναφερθεί στον ιστοχώρο  αυτό  ο ακατανόητος όρος «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ» δεν ταυτιζόταν από το ΚΚΕ  με άλλη έννοια παρά με την του « ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ-ΕΛΛΗΝΑΣ»  δηλ. όποιος δεν ήταν κομμουνιστής ή συμπαθών –ανεκτικός σε κομμουνιστικές ιδέες,  ένοιωθε το: «Λεπίδι-Λεπίδι …..»!
Εκτός της έγγραφης ανωτέρω αναφοράς του Ζέγγου σχετικά, υπάρχει και είναι χαρακτηριστική μια έκθεση του Πολύβιου Ισαριώτη *[*σ.σ Στελέχους στην Πελοπόννησο του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας(ΑΚΕ) -Θυγατρικό κομματίδιο του ΚΚΕ]  που ξεκάθαρα πιά φαίνεται σ΄ αυτή ότι τουλάχιστον σε όλη την Πελοπόννησο η επίσημη θέση και τακτική της ηγεσία του ΚΚΕ ήταν από τον Δεκέμβριο του 1943 το ξεπάτωμα της “αντίδρασης” και όχι μόνο κάποιων  προδοτών, όπως επίσης από την κοινοποίηση του εγγράφου αποδεικνύεται ότι ,όλη η ηγεσία του ΚΚΕ ήξερε τι έκανε ο «Στάθης»!!
Αναφέρεται στην έκθεση(σημειώσεις και επισημάνσεις δικές μου!):
        
Προς την ΚΕΕ  έκθεση Πολύβιου Ισαριώτη
Για την Πελοπόννησο
Στην Πελ-σο κατέβηκα όπως έγραψα στην προηγούμενη εκθεσή μου για το ΕΑΜ Πελοποννήσου στον Δεκέμβρη 1943 μαζί με τον Μπλάνα. Αναφέρω τα πιο χτυπητά που θεωρώ και μου είπαν…………………………………………
……………………………………………………………………………………………..!      
“Όταν ήταν ο Γαμβέτας είχαμε πάρει αυτή την απόφαση. Ότι ο λαός ανήκει στις προδευτικές δυνάμεις. Όσοι από το λαό πήγαν στην αντίδραση θεωρούνταν παρασυρμένοι που έπρεπε να τους διαφωτίσουμε εκτός των προδοτών. Δεν θα εκτελείται προδότης παρά 1) εάν φέρει την λαϊκή σφραγίδα του προδότη. 2) Εάν με την εκτέλεση του ικανοποιείται το λαϊκό αίσθημα. 3) Όταν η ΝΕ ΕΑΜ το εγκρίνει και γίνει αντ/κείο που θα τον δικάσει. 4) Να κρατιέται η δικογραφία (γνωστό στην ΝΕ των κάτω νομών από την αρχή απόφαση ΠΕ ΕΑΜ). Από το Δεκέμβρη μπήκε η θέση “αντιδραστικοί“ που έπρεπε να ξεπατωθούν. Αποτέλεσμα αυτής της γραμμής (Κούμανη το άγος του αγώνα Πελ-σου, μάρτυρες Κουλουμπάκης Δικ. Μεραρχίας Παπαγιάννη και Πούλος που το ξεκαθάρισαν. Σφαγές Αργολίδο-Κορινθίας Τριανταφύλλου Ζέγκου(Μάρτ. Τόμπρος *(*σ.σ. Γιάννης Ρεκλείτης από Κλένια Κορινθίας) , β. γραμ. Κ. Ηλείας τώρα, Κυνουρίες σφαγές από  το Ζησιάδη κάποιο Περικλή, καθώς και η τρομοκρατία του λαού και των στελεχών (Μάρτυρες Κυνουρίας Δεληβοριάς-Δημόπουλος Αλεκος, Παρασκευάς  Χόνος).Αφήνω της Μεσσηνίας.
……………………………………………………………………………………….!
Αντίγραφα
1. Παληά ΚΕ και Προς. Διοίκηση
2. Ζέγγος Θ.
3. Μπλάνας
4. Οργ.Πελοποννήσου
5. Ιωαννίδης
6. Σιάντος

ΠΗΓΗ:ΑΣΚΙ/Αρχείο ΚΚΕ/ Φ= 24/2/90

Η δεδομένη εσωτερική διάθρωση της οργανωτικής δομής του ΚΚΕ πράγματι ήταν φοβερή. Εάν στην εκφραζόμενη γραμμή από τον Γ.Γ. του ΚΚΕ(Τότε Σιάντου)  υπήρχε από όποιο στέλεχος κάποια αμφισβήτηση ή υποψία για αμφισβήτηση των αποφάσεων τότε αυτό, είχε άσχημη μοίρα.
Κατωτέρω σε εσωτερικό έγγραφο-αναφορά κάποιου μεγαλοστέχους του ΚΚΕ  στην Πελοπόννησο ενός «Βαγγέλη»  με ημερομηνία 19/3/1946 αναφέρονται κάποια σοβαρά και σκοτινά,  που για πρώτη φορά έρχονται στην δημοσιότητα και που αφορούν κυρίως την ηγεσία του ΚΚΕ Πελοποννήσου (Κ. Γαμβέττας, Νικ. Μπελογιάννης ,Αχ.Μπλάνας, Θ. Ζέγγος…!)

Έκθεση στο Π.Γ.
 (Σελ.3)
Παρατηρήσεις για μερικά ζητήματα
1) Σύλληψη Γαμβέτα: Η υπόθεση αυτή είναι πολύ σκοτεινή και θέλει μεγάλη έρευνα. Παρουσιάζει πολλές σκοτεινές πτυχές και δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Στις συλλήψεις της Πάτρας εκείνης της περιόδου και στην εκτέλεση του Γαμβέττα έχει αναμφισβήτητα το δακτυλό της η Ι.Σ. Παίζουν δε ρόλο φαίνεται συνειδητό και ασυνείδητο αρκετοί. Το κυριότερο ρόλο, κατά πάσα πιθανότητα έπαιξε μια γυναίκα, αδερφή του Κουμανιώτη, η οποία είχε πολλές σχέσεις με τον Γαμβέττα, ενώ παράλληλα ήτανε φιλινάδα αποδεδειγμένα του σ. Μπελογιάννη σημερινού Γραμ. της Π.Ε. της Πάτρας. Αυτή κινουμένη μεταξύ Γαμβέττα και Μπελογιάννη εκείνη την περίοδο, χαβιεδικά, αλώνιζε πραγματικά. Η έρευνα των συλλήψεων αυτών πρέπει να συντομευτεί για την ανακάλυψη των χαφιεδικών υπολειμμάτων εκείνης της εποχής που κατά πάσαν πιθανότητα βρίσκονται σήμερα μέσα στην Κ.Ο. της Πάτρας.
2)  Ύπόθεση Κουμανιώτη: Μετά τις συλλήψεις της Πάτρας, αφού κατόρθωσε ουσιαστικά ο εχθρός να εκτοπίσει την οργανωσή μας απ΄ τη πόλη στρέφει την προσοχή του στην ύπαιθρο της Αχαϊας. Γιατί δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο, από μια προβακάτσια του εχθρού όλο αυτό το όργιο του στρατοπέδου του Κούμανη. Στο στρατόπεδο αυτό βασανίζονταν και σκοτώνονταν κατά το πλείστο δικοί μας άνθρωποι. Άξονας όλης αυτής της αντικομματικής και αντιεπαναστατικής δράσης στο Κούμανι ήτανε ο τότε Γραμ. της Π.Ε. Αχαϊας Βρασίδας Μακρής(Σταύρος), ο οποίος σήμερα κατά πληροφορίες, μπαινοβγαίνει στην Αγγλική Πρεσβεία. Χρειάζεται έρευνα για την εξσκρίβωση των παραπάνω πληροφορριών και την αποκάλυψη της σατανικής δράσης, του εχθρού σαυτή τη περίοδο.
3) Άλλη υπόθεση η οποία πρέπει να ερευνηθεί με λεπτομέρεια και στην οποία υπάρχει ο εχθρικός δάκτυλος είναι οι εκτελέσεις της Αργολιδοκορινθίας. Ο Γραμ. της Π.Ε. Κορίνθου, δηλώνει υπεύθυνα στο Γ.Π.Π. ότι απ΄ τη μελέτη, που έχει κάνει μέχρι τώρα, διαπιστώνει ότι έγιναν πάνω από 1200 εκτελέσεις ανθρώπων, που εμείς σήμερα δεν μπορούμε με κανένα στοιχείο να δικαιολογήσουμε. Εκτελέστηκε Γραμ. Κ.Ο. χωριού γιατί υποστήριζε με επιμονή πως στο χωριό του δεν έχει αντίδραση για κόψιμο η οποία κατά τον Σέγγο έπρεπε απαραίτητα να υπάρχει σε ποσοστό 10-20% σε όλα τα χωριά. Αυτός ο Σέγγος στην καλύτερη περίπτωση  είναι μια παθολογική ύπαρξη τύπο σχιζοφρενής που εγκλημάτησε κατά του κόμματος μας. Κάποιος χωρίς συζήτηση πρέπει να εκμεταλλεύτηκε τη σχιζοφρένεια του και αυτός. Κάποιος ή κάποιοι πρέπει να βρεθούνε. Σ΄ αυτή την υπόθεση φαίνεται ανακατεμένοι και παλιοί αρχ…! της Κορινθίας που βρέθηκαν την εποχή εκείνη στο ΕΑΜ και είχαν τη θεωρία της Δικτατορίας του Προλεταριάτου.
…………………………………………………………………………………….!
          Τελειώνοντας έχω να πω κατά την γνώμη μου παρά τις αδυναμίες, που παρουσσιάζει σε ένα τόσο μεγάλο, Πολύπλευρο και δύσκολο τομέα δουλειάς, όπως είναι η περιοχή Πελ/σου Δ. Στερεάς-Νήσων. η κ. καθοδήγηση , η δουλειά………….!
Βαγγέλης
15/3/46
ΠΗΓΗ: ΑΣΚΙ/Αρχείο ΚΚΕ/Φ=24/2/114
========================================

Από το κατωτέρω απόσπασμα εγγράφου από αναφορά του Γ. Γαμβέττα για τον ρόλο του Αχ. Μπλάνα *(*Ο Αχ. Μπλάνας και ο «Στάθης», συναγωνιστές και συμπατριώτες ως Λαρισαίοι εστάλησαν στην Πελοπόννησο τον Σεπτέμβριο του 1943, ως υπεύθυνοι του ΚΚΕ και....! Ο μεν Αχ. Μπλάνας  δουλεύει με τον γραμματέα του ΚΚΕ, περιοχής Πελοποννήσου, τον Κώστα Γαμβέττα, που μετά την σύλληψή  του από τους Γερμανούς, στην Πάτρα την 24-12-1943 (εκτελέστηκε 23/02/1944), αναλαμβάνει αυτός γραμματέας Περιοχής Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς μαζί με τον Νικ. Μπελογιάννη, ο δε «Στάθης»  αναλαμβάνει περιφερειακός γραμματέας του ΚΚΕ και… στην Αργολιδο-Κορινθία.)και σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω έγγραφο εύκολα δημιουργούνται συνειρμοί και θεωρίες και περί «εσωτερικής δολίας κομμουνιστικής  αλληλοεξοντώσεως».
                                                                                               
 Από ΚΚΕ –ΚΕΠΠ                                                    
                 Προς Π.Γ.
       Γράμμα του Κώστ. Γαμβέττα.
« Το ζήτημα της Μεραρχίας που μας απασχολούσε πιστεύουμε θα λυθεί με την άφιξη του Άρη στη περιοχή μας. Η συμβολή της Μεραρχίας στην αναδιοργάνωση και δράση στον ΕΛΑΣ ήταν ασήμαντη για να πούμε ανύπαρκτη. Ο συν Αχιλλέας αποδείχτηκε πως δεν ήταν ο καταλληλότερος γι΄ αυτή τη σοβαρή δουλειά. Δεν ξέρω τι να πώ !! όλο φωνές και κάποτε άγονη κριτική στους κάτω χωρίς να βλέπει πως οι ευθύνες βαρύνουν βασικά και μάλιστα τον ίδιο που δουλεύει σ΄ αυτόν τον Τομέα. Παρουσιάζει μια σοβαρή υπερκόπωση κάπια νευρικότητα πράγμα που δεν του επιτρέπει να αντιμετωπίσει ψύχραιμα και θαρραλέα τα γεγονότα. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυστηρή κριτική στην Μερ/χία και ιδιαίτερα εγώ στο σ. Αχιλλέα.
…………………………….!Με την απόφαση της Συν/ξης θα σας στείλουμε και την έκθεση.
          Με σ. χ.
          Κώστας(Γαμβέτας)


ΠΗΓΗ: ΑΣΚΙ/Αρχείο ΚΚΕ/Φ=24/2/110


11-08-15
Αετίων Σωτήριος Ριζόγιαννης

Διεύθυνση αυτής της "ανάρτησης": http://rozosotiris.blogspot.gr/2015/08/083-1943-44.html