Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

2. ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ (ΑΓΑΛΜΑ)


      Δειλός κυνηγός και δρυτόμος


Λέοντός τις κυνηγὸς ἴχνη ἐπεζήτει· δρυτόμον (υλοτόμο - ξυλοκόπο) δὲ ἐρωτήσας εἰ εἶδεν ἴχνη λέοντος καὶ ποῦ κοιτάζει(φωλιάζει), ἐφη· "Καὶ αὐτὸν τὸν (τον ίδιο) λέοντά σοι ἤδη δείξω". Ὁ δὲ ὠχριάσας ἐκ τοῦ φόβου καὶ τοὺς ὀδόντας συγκρούων εἶπεν· " Ἴχνη μόνα ζητῶ, οὐχὶ αὐτὸν τὸν λέοντα".

Ὅτι τοὺς θρασεῖς καὶ δειλοὺς ὁ μῦθος ἐλέγχει, τοὺς τολμηροὺς ἐν τοῖς λόγοις καὶ οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις.

 _________________________________________________________________________________
Μαρμάρινη κεφαλή λέοντος του 3ου αιώνα π.χ.                                                                                           

Ήταν γιά χρόνια  εκτιθεμένο σε κοινόχρηστο αίθριο χώρο μέχρι τον Ιούνιο του 2004 και "κοσμούσε" τον περίβολο  ναΐσκου
«Αγίου Χριστοφόρου του κυνοκέφαλου -προστάτη των οδηγών !»
Μετεφέρθη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά με περιπετειώδη τρόπο και έκτοτε αγνοούμε τα ίχνη του.