Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

1. ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ (ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ)

Παις και λέων γεγραμμένος

Υόν τις γέρων δειλς μονογεν χων γενναον, κυνηγεν φιέμενον, εδε τοτον καθ᾿ πνους π λέοντος ναλωθέντα. Φοβηθες δ μή πως νειρος ληθεύσ, οκημα κάλλιστον κα μετέωρον κατεσκεύασε, κκεσε τν υἱὸν εσαγαγν φύλαττεν.
ζωγράφησε δ ν τ οκήματι πρς τέρψιν το υο παντοα ζα, ν ος ν κα λέων.
δ τατα μλλον ρν πλείονα λύπην εχε. Κα δήποτε πλησίον το λέοντος στς επεν· κάκιστον θηρίον, δι σ κα τν ψευδ νειρον το μο πατρς τδε τ οκί κατεκλείσθην, ς ν φρουρ· τί σοι ποιήσω; Κα επν πέβαλε τ τοίχ τν χερα κτυφλσαι τν λέοντα.
Σκόλοψ δ τ δακτύλ ατο μπαρες γκωμα κα φλεγμονν μέχρι βουβνος εργάσατο· πυρετς δ πιγενόμενος ατ θττον το βίου μετέστησεν.
δ λέων κα οτως νρηκε τν παδα, μηδν τ το πατρς φεληθέντα σοφίσματι.
           
         Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οὐδεὶς δύναται τὸ μέλλον ἐκφυγεῖν.
_________________________________________________________________________________

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΖΩΣΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΙΜΗΣΗ ΜΙΜΗΣΕΩΣ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΔΩ ΜΕ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ
(Για τους ιστορικούς χρόνους σκοταδισμού, όπως και οι σημερινοί, δεν παρουσιάζονται ζωγραφιές)=================================================
=================================================


*ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ:http://rozosotiris.blogspot.gr/2011/09/blog-post_6254.html