Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

''ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ΄΄ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

           09/03/2012

 

            ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ    

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ: Η εμφύλια διαμάχη στην Κέρκυρα – Ακρότητες των δημοκρατικών

            «Ήλθαν επίσης εις τον ναόν της Ήρας, και αφού έπεισαν περί τους πενήντα από τους εκεί ικέτας να υποβληθούν εις δίκην, τους κατεδίκασαν όλους εις θάνατον. Οι περισσότεροι από τους ικέτας, όσοι δεν είχαν δεχθή να δικασθούν, βλέποντες τα γινόμενα, ήρχισαν ν' αλληλοσκοτώνωνται μέσα εις τον ίδιον τον ναόν. Μερικοί απηγχονίζοντο από τα δένδρα και άλλοι ηυτοκτόνουν, όπως ημπορούσε ο καθείς.Ολόκληρον άλλωστε την εβδομάδα, κατά την οποίαν ο Ευρυμέδων με τα εξήντα πλοία του παρέμεινεν εκεί μετά την άφιξίν του, οι Κερκυραίοι εξηκολούθουν να φονεύουν όσους από τους συμπολίτας των εθεώρουν εχθρούς των, και μολονότι ισχυρίζοντο ότι καταδιώκουν μόνον εκείνους που ήθελαν να καταλύσουν το δημοκρατικόν πολίτευμα, πράγματι όμως μερικοί εφονεύθησαν προς ικανοποίησιν προσωπικών παθών, και άλλοι, οι οποίοι είχαν δανείσει χρήματα, από τους οφειλέτας των.

Ημπορούσε κανείς να ίδη τον θάνατον υπό όλας του τας μορφάς. Καμμία από τας φρικαλεότητας που είναι συνήθεις εις τοιαύτας περιστάσεις δεν έλειψε και χειρότεραι ακόμη έλαβαν χώραν. Διότι πατέρες εφόνευαν τα τέκνα των, και ικέται απεσπώντο από τους ναούς και εφονεύοντο πλησίον. Μερικοί μάλιστα απέθαναν εντός του ναού του Διονύσου, του οποίου αι θύραι απεφράχθησαν δια τοίχου.»


=================================================================      
                   11/12/2011
                   Αξιότιμε κύριε,

Ο Βαζαίος στο βιβλίο του εκθέτει ότι κατά την έναρξη της αντιστασιακής του δραστηριότητας τον συνέδραμε ο δημοδιδάσκαλος Μανιάτης ,από το Πετρί Νεμέας.Για την τύχη όμως του Μανιάτη δεν αναφέρει τίποτα στο βιβλίο του ,πράγμα που αντιθέτως επεβάλετο να κάνει γιατί ο Μανιάτης έχασε την ζωή του το 1944.
Δεν σκοτώθηκε ο Μανιάτης στον Αχλαδόκαμπο όπου ο Βαζαίος ,επικεφαλής τάγματος Ελασιτών μετά την αποχώρηση των Γερμανών ,επετέθη κατά Ταγματασφαλιτών ''..φονευθέντων των εντός των χαρακομάτων αμυνομένων'' σελ.91.
Δεν σκοτώθηκε ο Μανιάτης κατά τα Δεκεμβριανά οπότε ο Βαζαίος που ήταν διοικητής του 6ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ επετέθη με του άνδρες του κατά του Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη.
Ο Μανιάτης συνελήφθη από την ΟΠΛΑ το 1944 οδηγήθηκε στην Τρύπα του Φενεού που βρίσκεται πλησίον της Γκούρας (όπου ήταν η έδρα του 6ου Συντάγματος) κι εκεί σφαγιάσθηκε.
Ο Βαζαίος ,κατά την απόψή μου,πρέπει να πληροφορήθηκε την σύλληψη του Μανιάτη ,αλλά δεν έκανε καμία ενέργεια να αποτρέψει την εκτέλεσή του.
Αυτά τα γνωρίζουν και  στενοί συγγενείς του εκτελεσθέντος Μανιάτη.


   ================================================================  

          12/12/2011
       κ. Γ.........

      Ο Βαζαίος αναφέρει «..δια τροφήν εις το φίλον μου δημοδιδάσκαλον Μανιάτην» νομίζω πουθενά αλλού δεν αναφέρει τις λέξεις ΦΙΛΟΝ ΜΟΥ που για μένα κρύβουν τα πάντα, θεωρώ εκεί που βρίσκονται σίγουρα η φιλία τους θα είναι έκδηλη.
       Νομίζεις ότι ο «Βιολιστής Στάθης-κτήνος» και οι αριβιστές του δεν καταλάβαιναν και δεν ήξεραν τον Βαζαίο ότι ήταν ένας, ψυχή και σώματι «Σκυλί» - Φύλακας - Στρατιωτικός της πατρίδος μας ώστε στο
τέλος να του τα φορτώσουν όλα για να ξεπλυθούν αυτοί;
      Τον Αύγουστο του 44΄ στο χωριό μου ,συλλαμβάνονται όλοι οι Ριζογιαννέοι από τους «αντάρτες» του «Στάθη» για σφαγή ,ο πατήρ μου με τέχνασμα τους ξέφυγε και γι΄αυτό μετά (κυρίως) δεν τους έσφαξαν όλους. Ο πατήρ μου ήταν υπεύθυνος του ΕΛΑΣ στο χωριό εκτιμώ ότι αφορμή ήταν για το ότι θέλαν το κεφάλι του γιατί αποδεδειγμένα έσωσε το κεφάλι δύο τουλάχιστον κατοίκων της περιοχής από την σαδιστική μανία του «Στάθη» και των αριβιστών του (κατηγορήθηκε δε ατύπως εντέχνως περί του αντιθέτου)και επίσης το ότι ήταν από τους «προκρίτους» του χωριού. Καταφεύγοντας στη Κόρινθο ο πατήρ μου συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς για εκτέλεση. Ο Βαζαίος μου «ανοίγει τα μάτια» και μπορώ να πω και εγώ για τα πρακτοροπαιχνίδια  αριβιστών αριστερών , δοσιλόγων, άγγλων και. Πάντως γνωρίζοντας το Βαζαίο από την πηγαία αντικειμενικότητα του δεν μπορώ ούτε καν να σκεφτώ και να του επιρρίψω ευθύνη, τουναντίον.
         Περί του Αχλαδόκαμπου τι να πώ αναφέρεται στο βιβλίο του κατά εμέ αντικειμενικότατα  και με τιμή για τους νεκρούς Μη ξεχνώντας ότι ο εμφύλιος  το διαίρει και βασίλευε , ο θανατός σου η ζωή μου ήταν σε πλήρη εξέλιξη πλέον και όχι εν αναμονή . Εν ολίγοις τώρα περί των επί μέρους δεν νομίζω να ψεύδεται περί του «Μολών Λαβέ» του Λοχαγού Μπούκα ούτε ότι αποσόβησε κατόπιν εκτελέσεις πατριωτών ούτε το ότι η μάχη αυτή συνέτεινε - αποσόβησε περισσότερο αίμα στο Άργος και την Τρίπολη.

       Για τα Δεκεμβριανά αναφέρεται ο Βαζαίος «Δι΄εμέ το σκοτεινόν σημείον της δράσεως μου είναι το ότι έλαβον μέρος εις το κίνημα αυτό. Δεν είμαι όμως ο μόνος» , «Άγγλους.... αι Μηχανογραφίαι των εις τα βουνά...αι οποίαι ωδήγησαν τους Έλληνας εις εμφύλιον σπαραγμόν» «Προς της τοιαύτης Αγγλικής κυνικότητας έμεινα εμβρόντητος και του απαντώ ΄΄Θεωρώ ατιμίαν να εγκαταλείψω τους συμμαχητάς μου θα προτιμήσω να φυλλακισθώ και ανεχώρησα΄΄». Επισημαίνω και πάλι ότι ο Βαζαίος ετάχθη από την πατρίδα ως  ένα «Σκυλί» - Φύλακας - Στρατιωτικός της Ελλάδος μας και όχι δοσίλογο -πολιτικός και απ΄αυτή την πλευρά πρέπει να κρίνεται.
         Τέλος για την «ουσία του σήμερα» θεωρώ άκρως απαράδεκτο όπως εγώ δεν γνώριζα περί Βαζαίου ούτε περί ΄΄Στάθη΄΄ να μην γνωρίζουν και πλείστοι Αργείοι και Κορίνθιοι και μάλιστα επιφανείς όντες .Αντιλαμβάνομαι γιατί, για να μη «φταίει ποτέ η κεφαλή του ψαριού» και η ευθύνη να είναι πάντα ένας κυλιόμενος τροχός και τα γλέντια να κρατούν καλά  . Δεν είναι όμως όμοιο Ελλήνων. Βρέστε μου έναν εσείς πού ανέλαβε τέτοια ευθύνη και είπε ευθαρσώς και ουσιωδώς στη σύγχρονη ιστορία ΄΄εγώ τους οδήγησα  στο θάνατο για χάρη της πατρίδος΄΄ όπως ο Βαζαίος.
      Ως συμπέρασμα δε ,σας ερωτώ εν τη ανωνυμία σας δεν έπρεπε να δημοσιεύσω τα του Βαζαίου ;

          Σωτήρης Ριζόγιαννης

       Υ.Γ. Το <<δίκαιο του αίματος>> ειδικά των Ελλήνων  είναι πάνω απ΄ όλα και δεν εξαρτάται ούτε καν από το εξιστορείν κανενός μας.


===========================================================
               
                   12/12/2011
         Αξιότιμε κ.Ριζόγιαννη

        Ευχαριστώ για την απάντηση.
        Ασφαλώς και έπρεπε να δημοσιεύσετε το βιβλίο του. Ο Βαζαίος ήταν πράγματι γενναίος στρατιώτης. Πάντως, η άποψή μου είναι οτι παρέλειψε να βοηθήσει τον Μανιάτη.(Ίσως οι λόγοι  αυτοί χρήζουν διερεύνησης).

         Σας χαιρετώ ,καλή συνέχεια.
==================================================================================

              25-01-2012
             Σωτήρης Ριζόγιαννης

            Παρατίθεται η πρώτη σελίδα του έγγραφου  Α.Π. 923050/25-10-47  για το οποίο αναφέρεται ο Βαζαίος Εμμ. στη σελίδα 97 του βιβλίου του. Αποτυπώνεται σε αυτό ότι κατηγορείται και για τον φόνο του Μανιάτη Ηρακλέους,  επομένως γνωστή είναι η απολογία του σχετικά γιά τον Φίλο του δημοδιδάσκαλο Μανιάτη  και όχι παράληψη!


========================================================================
................................................................................................................................................................
========================================================================
     
  Αγαπητέ κύριε Ριζογιάννη, σας χαιρετώ,

      Καλός φίλος από την Αθήνα μου έστειλε λίνκ με το εξαιρετικό μπλόγκ σας, στο οποίο είδα ότι παραθέτετε και το βιβλίο του ταγματάρχη Βαζαίου με μιά σχετική εισαγωγή για την οποία δεν είμαι βέβαιος αν ανήκει σε σας.
      Γιά τον ταγματάρχη Βαζαίο, όπως και γιά άλλους μη κομμουνιστές που γιά διαφόρους λόγους κατετάγησαν στον ΕΛΑΣ, κανείς μπορεί να πει συνολικά και συνοπτικά: ΣΙΩΠΗ! ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ! ΚΑΝΑΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΛΛΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΛΛΕΣ, ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΝ ΕΙΜΕΘΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΑΜΕ.
        Γιά την Ιστορία: στην περιοχή ευθύνης του Βαζαίου το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ έκαναν τα πιό φρικτά εγκλήματα μεταξύ φθινοπώρου 1943 και Αυγούστου 1944 - Φενεός, Μηδέα, Στιμάγκα, κλπ., κλπ.
Με τις ευχές μου γιά Καλά Χριστούγεννα και ένα Ευτυχές Νέον Έτος!

        Δρ. Ιωάννης Μπουγάς - συγγραφέας
 ("Ματωμένες Μνήμες 1940-45", "Η Φωνή της Ειρήνης") 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Αγαπητέ κ. Ιωάννη Μπουγά

      Νομίζω ότι διαφαίνεται από τα της  Ιστοσελίδος μου ότι δεν είναι ίδιον μου να εμπορο- ιστοριογραφώ ιδίως με το αίμα των προγόνων.
      Θεωρώ γενικώς την ιστορία «Ζώσα και σε ενεστώτα χρόνο» . Τουτέστιν σας οφείλω «την σιωπή μου προς απάντηση» στα του μηνύματος σας. Επισημαίνω απλώς ότι θεωρώ ότι γνωρίζω πότε πράγματι η σιωπή είναι χρυσός και πότε όχι.

     Αντεύχομαι στις ευχές σας
        Σωτήρης Ριζόγιαννης
               22/12/11

      Υ.Γ. Ως Δημόσιο πρόσωπο που είσθε, δεν σας ρωτώ και θα δημοσιοποιήσω αυτούσια τα δύο μηνύματα στη ιστοσελίδα μου «Το δίκαιο του αίματος» των Ελλήνων.  
=======================================================================
                   Η σιωπή των αμνών και το ουρλιακτό των λύκων!
          "Μετά την παντριά έμέναμε εις το χωργιό ,δουλεύαμε αγροτική ζωή και κτηνοτροφία ,μαζί με τα αδέλφια μου. Κατά το 1944 εις το χωργιό μας εδημιουργήθηκε αντάρτικο ,δηλαδή ΕΑΜ ,το οποίο είχε σκοπό να εξοντώσει τα στρατεύματα κατοχής ιταλούς και γερμανούς ,αλλά αυτοί όχι μόνον δεν ενδιαφέροντο να εξοντώσουν ιταλούς και γερμανούς ,αλλά ήθελαν να εξοντώσουν Έλληνες εθνικόφρονες και έτσι εγένετο ,όσοι δεν υπακούουν εις τας διαταγάς των τους εκτελούσαν εις τις ρεματιές και σπηλιές και πηγάδια .Μετά λοιπόν απού το αντάρτικο, οι αντάρτες ήλθαν και συνέλαβαν όλην την οικογένεια των Ριζογιαννέουνε ,δηλαδή αδέλφια νιφάδες και λ.π. ,αλλά εγώ αντιλήφθηκα την εκτέλεσιν και τους διέφυγα χωρίς να με πάρουν είδηση Και με την φυγή την ιδικήν μου τις οικογένειες των αδελφών μου τους πήγαν μέχρι το Σοφικόν ,τους ανέκριναν και τους απέλυσαν.΄Αλλους  17 Στεφανιότες τους εκτέλεσαν διότι τους εθεώρησαν αντιδραστικούς".
ΑΠΌ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤ. Ε. ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ

       *** Δύο γυναίκες που σφαγιάστηκαν μαζί με τους άντρες τους (Οικ. ΠΑΣΤΡΑ) ήσαν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και μάλιστα λέγεται ότι βγάλανε  ζωντανό το μωρό από την κοιλιά της μάνας του και  το βαπτίσανε-χαρακτηρίσανε αμέσως «αντιδραστικό». Ο «Στάθης» εκείνη την ώρα θα έπαιζε βιολί και οι άγγλοι στη Μέση Ανατολή θα πειραματιζόντουσαν την διαιώνιση του είδους τους μεταξύ ομοφυλόφιλων τους.
       ("Τραγικότατη συμπτωση "στον εμφύλιο μετά την Επανάσταση του 1821 στην οικογένεια ΠΑΣΤΡΑ υπήρξε αδελφοσκοτωμός βλ. ανάρτηση (019) ).
================================================================================
 ****
-  Στις 21.5.1944 Γερμανοί και ΤΑ μεταβαίνουν στις Λίμνες και εκτελούν μεγάλο αριθμό πολιτών.
-  Στις 13.6.1944 Γερμανοί και ΤΑ με 7 αυτοκίνητα μεταβαί­νουν στο Μαλαντρένι, όπου εκτελούνται 4 πολίτες.
-  Στις 14.7.1944 Γερμανοί και ΤΑ κύκλωσαν τα χωριά Μιδέα, Μάνεση, Δενδρά, Αμυγδαλίτσα και Πουλακίδα.
Συνελήφθησαν 30 άτομα, που στάλθηκαν σε στρατόπεδα εργασί­ας.
-  Στις 22.8.1944 Γερμανοί και ΤΑ στο χωριό Χούνη δέχο­νται αιφνιδιαστική επίθεση από το III Τάγμα του 6ου Συντ/τος του ΕΛΑΣ.
-  Το Σεπτέμβριο 1994 τα ΤΑ εισέρχονται στη Μιδέα και κάνουν συλλήψεις. Οι συλληφθέντες εγκλείονται στην Ακρο­ναυπλία.


******* 22-05-1944 στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις που έκαναν οι Γερμανοί με Γερμανοτσιολιάδες στα βουνά μας συλλαμβάνουν και δύο νέους Στεφανιώτες      (  Μαντζαγρής Γεώργιος του Ανδρέα και Σελιώτης Αγγελής του Γεωργίου)  τους οποίους οδηγούν και εκτελούν στο χωριό Λίμνες Τα παιδιά είχαν βγει κάποια στιγμή στο αντάρτικο; ή γιατί; Δεν τους γνώριζαν οι Γερμανοί τους γνώριζαν όμως οι Ταγματασφαλίτες και οι αριβιστές του  "Στάθη". 
==================================================================================
=================================================================================

( ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 18/04/12)
 
5 Δεκεμβρίου 1943.  Στην Ανδρίτσα Αργολίδας κρέμασαν 50 ομήρους από τις φυλακές της Τρίπολης
11 Μαρτίου 1944Εκτελούν 52 ομήρους στην Τρίπολη. Εκτελούν 44 στη Σπάρτη. Εκτελούν 45 στην Κόρινθο.
12 Μαρτίου 1944. Στο Χιλιομόδι Κορινθίας εκτελούν 18.
21 Μαρτίου 1944. Στην Κόρινθο εκτελούν 39.Στην Τρίπολη εκτελούν 52.Στη Σπάρτη εκτελούν 44 ομήρους.Στο Λουτράκι εκτελούν 21 κατοίκους. Έναν τoν κρεμούν και έναν τον θάβουν ζωντανό.
9 Απριλίου 1944. Εκτελούνται στην Κόρινθο 50 όμηροι
3 Μαΐου 1944. Στην Αθήνα εκτελούν 30 ομήρους, οι πέντε γυναίκες, στην Καισαριανή.Εκτελούν 50 στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας. Απαγχονίζουν 10 στον Λουτρόπυργο Μεγαρίδας.
19 Μαΐου 1944. Σύμφωνα με διαταγή των ναζί, η Πελοπόννησος κηρύσσεται «Πεδίο Επιχειρήσεων» με όλες τις συνέπειες.
21 Μαΐου 1944 Στην Κόρινθο σφάζουν 21 ομήρους.
23-27 Μαΐου 1944 Στην Αργολίδα, ολοκαύτωμα του χωριού Λίμνες. Οι ναζί, μαζί με τα Τάγματα Ασφαλείας, εκτελούν 86 κατοίκους. Ανάμεσά τους 11 γεροντάκια και 10 παιδιά 5-14 ετών.
25 Μαΐου 1944 Στη Θεσσαλία κρεμούν 40 στο σιδηροδρομικό σταθμό Μαγούλας Βόλου. Στην Αργολίδα σφάζουν 8 στην Προσύμνη.
27 Μαΐου 1944Στην Αττική εκτελούν 10 στην Ερυθραία και κρεμούν 10 στον Ασπρόπυργο. Στην Κορινθία βασάνισαν και έσφαξαν 20 στο Αγιονόρι Κλεωνών.
28 Μαΐου 1944. Στην Κορινθία σφάζουν 15 στο Βαθυτόπι, από το χωριό Άη-Γιάννης.
29 Μαΐου 1944Στην Αργολίδα σφάζουν 17 στο Χέλι.
Τον Μάιο του 1944 στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας σφάζουν συνολικά 22 κατοίκους. Στους Αγίους Θεοδώρους εκτελούν με πολυβόλο 63. Στα χωριά της Ναυπλίας Άγιο Αδριανό, Νέο Ροεινό, Αβδήμπεη και Λυγουριό άλλους 20.
Τον Ιούλιο του ’44, στην Κορινθία, σ’ επιδρομή στα χωριά Λαύκα, Πλατάνι, Σκοτεινή, Ψάρι, Καλλιάνι, Μπούζι, Ντούσια, Καλύβια, Γκούρα, Μοστά,Μεσενό, Ευρωστίνη, Πύργο, Κούτσι, Τρίκαλα, Κλένιες και Αθήκια, λεηλατούν και πυρπολούν σπίτια, βιάζουν γυναίκες, συλλαμβάνουν ομήρους, σκοτώνουν 96 άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδιά.
4 Αυγούστου 1944Στο Άργος εκτελούν 11 δασκάλους.
5 Αυγούστου 1944 .Στο Χιλιομόδι Κορινθίας εκτελούν 17 ομήρους από τις φυλακές της Τρίπολης

ΠΗΓΗ: Μαύρη Βίβλος της κατοχής
http://library.antibaro.gr/text/History/1940/Mavri_Vivlos_Katochis.pdf
H
=======================================================================
=======================================================================
          ((Ανάμεσα στις άλλες μαρτυρίες ξεχωρίζω αυτή του Νίκου Αναστασόπουλου (Ζαέρης ) , που υπήρξε αντάρτης του ΕΛΑΣ , ράφτης μετά τον πόλεμο , πρότυπο ήθους –μακαρίτης πλέον - ,και ιδιαίτερα συμπαθής σε όλη την τοπική κοινωνία , όπως μεταφέρετε από τον υιό του Γιάννη Αναστασόπουλο : «Μετά την αποχώρηση των Γερμανών από τη Νεμέα πεζοί έφθασαν στην Κόρινθο και στρατοπέδευσαν εκτός Κορίνθου. Εκεί συγκεντρώθηκαν και ο Άρης Βελουχιώτης , ο Εμ.Βαζαίος και ο Μητροπολίτης Ηλείας. Στο στρατόπεδο τους υπεδέχθη ο Μητροπολίτης Κορίνθου ,υπεύθυνοι των ΕΑΜικών οργανώσεων και άλλες προσωπικότητες .Εκεί , ο Μητροπολίτης Ηλείας είπε στον Κορινθίας «μαζεύετε τους ταγματασφαλίτες αλλιώς δεν θα μείνει κανένας». Μπήκαν στην πόλη ειρηνικά ,τραγουδώντας αντάρτικα τραγούδια και στην πλατεία παρέλασαν μπροστά στους επίσημους»(σελ. 174). ))Βιβλίο ΔΥΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ - ΚΑΤΟΧΗ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ Εκδ. Παρασκήνιο, Αθήνα  2008)
================================================================================
09/03/2012

  Αναφερόμενοι 15 Στεφανιώτες εκτελεσθέντες ,ο πατήρ αναφέρει 17 ,είναι ένας ακόμα γαμπρός στο Στεφάνι (Μικρός στο επώνυμο) και ένας από τα Αθήκια που φονεύθει στα μέρη του χωριoύ μας (και που το κεφάλι του ξέρω που είναι θαμένο-  σε ποιόν να το πώ!) ή ίσως εννοεί τα δύο βρέφη-έμβρυα στη κοιλίες των μητρών των!!!--------------------------------
" ΟΙ ΤΑΓΟΙ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ ΑΡΧΕΚΑΚΩΝ   ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΚΡΕΜΆΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΟΛΑΣΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ"  =====================
Σαν βγω απ' αυτή τη φυλακή
κανείς δε θα με περιμένει
οι δρόμοι θα 'ναι αδειανοί
κι η πολιτεία μου πιό ξένη.

Τα καφενεία όλα κλειστά
κι οι φίλοι μου ξενιτεμένοι,
αέρας θα με παρασέρνει
σαν βγω απ' αυτή τη φυλακή.

Κι ο ήλιος θ' αποκοιμηθεί
μες τα ερείπια της Ολύνθου.
Θα μοιάζουν πράγματα του μύθου
οι φίλοι μου και οι εχθροί

Μαρμαρωμένοι θα σταθούν
οι ρήτορες κι οι λωποδύτες,
ζητιάνοι εταίρες και προφήτες
μαρμαρωμένοι θα σταθούν.

Μπροστά στην πύλη θα σταθώ
με τις κουβέρτες στη μασχάλη
κι αργοκουνώντας το κεφάλι
θα χαιρετήσω το φρουρό.

Χωρίς βουλή, χωρίς Θεό
σαν βασιλιάς σ' αρχαίο δράμα
θα πω τη λέξη και το γράμμα
μπροστά στην πύλη θα σταθώ.

Τραγούδι του¨Αστράτευτου-Ριψάσπη" Δ. Σαββόπουλου (Άν το μελοποιούσε ο βιολιστής "Στάθης" ενδέχεται να ήταν ποιό εξαίσιο)
.
μες τα ερείπια της Ολύνθου.
(ΟΛΥΝΘΟΣ ΑΠΟΙΚΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ!)

23-12-11
Σωτήρης Ριζόγιαννης