Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

(078)ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ «ΦΑΝΗ» -ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ Α2 ΓΡΑΦ. ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΣΥΜ/ΤΩΝ –ΓΕΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -1949

Τον Διχασμό του Ελληνικού λαού τον υποδαύλισε κυρίως ο Ελευθ. Βενιζέλος , όπως ο ίδιος το είχε παραδεχτεί.
Το καθοριστικό και αίσχιστο  ήταν ότι ο διχασμός "μόλυνε" τους φύλακες της πατρίδος μας, τους αξιωματικούς του ταχτικού στρατού. Ο διχασμός στο σώμα των αξιωματικών μεταφέρθηκε και στον εμφύλιο όπου έχουμε το στημένο φονικό σκηνικό από το ΚΚΕ για τον έλεγχο των Στρατιωτικών, είτε για να προσεταιριστούν μαζί του με σκοπό την επανάσταση εναντίον στην τότε κοινωνικά δομημένης εξουσίας(και όχι της απελευθερώσεως της πατρίδος από τους κατακτητές), είτε άλλως να εξοντωθούν "μπαμπέσικα" όλοι  των με την πρόφαση ότι κάποιοι πράγματι ήσαν προδότες και δοσίλογοι! Έτσι οι "ιστρούχτορες" κομμουνιστές αφιόνισαν τους οπαδούς τους σύμφωνα με τα πρότυπα και την «γραμμή» της επανάστασης των μπολσεβίκων ότι, οι «Γαλονάδες» είναι εχθροί του λαού και εγκλημάτησαν ειδεχθώς κατ΄ αυτών και των οικογενειών των.
Κατωτέρω παρατίθεται  το βιβλίο Ντοκουμέντο {{ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ «ΦΑΝΗ» -ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ Α2 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ –ΓΕΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -1949}} *(*Εις μνήμην κυρίως της ανείπωτης σφαγής του 3χρονου Δημήτρη Ράπτη και της 5χρονης αδερφής του Μαρίνας Ράπτη από την Μιδέα(Κέρμπεσι) Αργολίδοςτην 15-8-1944-βλ. ανάρτηση 065).
Επ΄ ευκαιρία της  παρουσίασης αυτού του βιβλίου κρίνω να αναφερθούν επί πλέον πληροφορίες γιά τον εμφύλιο και ειδικότερα περί του «Φάνη» από την Μιδέα και των δύο αξιωματικών από τις Λίμνες του Γεωργ. Αν. Κατεμή και Βασ. Αλεξ. Τσούμπα.

Στην “ανάρτηση”  065 «Η φρικιαστική ομαδική σφαγή  κατοίκων της Μιδέας(Κέρμπεσι) Άργους 15-8-44» του αυτού ιστοχώρου αναφέρονται από την μαρτυρία του Θωμά Γιώργα εκ Μιδέας σχετικά με τον Κων. Γ. Γιώργα(ή Φάνη, ή Μπάμπακα):

«Την 14ην Αυγούστου, ήλθαν στο χωριό μου αντάρτες μεταξύ των οποίων και ο συγχωριανός μου, με επικεφαλής τον πολιτικό καθοδηγητή της Ο.Π.Λ.Α. Κωνσταντίνο Γ. Γιώργα ή Φάνη, εξαδερφό μου*(*σ.σ. Δεύτερο ξάδερφο). κάλεσαν τους χωριανούς στο προαύλιο ενός σπιτιού, εις θέση Αλώνια και τους λέγανε:
-Εμείς, κάθε αντιδραστικό τον σφάζουμε, σύμφωνα με τις διαταγές του στρατηγείου. Και ρωτούσαν αν υπάρχουν αντιδραστικοί.»

«Περί την 11:30 νυχτερινή ενεμφανίσθη όλη η ομάδα της ΟΠΛΑ που ανέφερα, περίπου 50-60 άτομα, και μας οδήγησαν εις τον τόπον της εκτελέσεως εις θέσιν πηγάδι "Μπάρμπα" . Πριν πάμε εκεί ηκούσθη ένα σφύριγμα του Κων. Γ. Γιώργα ή "Μπάμπακα" και ρώτησε τι ώρα είναι.Του απήντησε ο Δημ. Παν. Κορίλλης ότι η ώρα ήτο 12η νυχτερινή. Τους είπε ότι έχω μαζί μου τον Ιωάννη Ράπτην, τον οποίον συνέλαβε αργότερα από εμάς κατόπιν περιπετειών,  και ότι πάω να τον σφάξω. Στο άκουσμα ότι θα έσφαζαν τον γνωστόν εις ημάς Ιωανν. Ράπτην αρχίσαμε να φωνάζουμε  και να κλαίμε.»

Ο Κωσταντίνος Γ. Γιώργας(ή Φάνης) ως αναφέρεται στο βιβλίο κατόπιν στον τρίτο γύρο «εξελίχτηκε» σε Τμηματάρχη του Γραφείου Α2 του Γενικού Αρχηγείου του Δ.Σ.Ε. Την 25/10/1948 συλλαμβάνεται από τον Ελληνικό Στρατό και ως συνεργαζόμενος «αιχμάλωτος πολέμου» εκουσίως δίνει πληθώρα πληροφοριών, χωρίς να  αναφέρονται όμως τα σχετικά παραπάνω  από τον αξάδερφο του δηλ. ότι ήταν ΟΠΛΑτζής και όχι στον ΕΛΑΣ και…!
Στην σελίδα 4 του παρατιθέμενου βιβλίου ο «Φάνης», «δίνει» και τον Γεώργιο Κατεμή και την θέση που είχε στο επιτελείο του Δ.Σ.Ε :

[ΓΡΑΦΕΙΑ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
α) 1ον Γταφείον ή Δ/νσις Επιχειρήσεων
Δ/ντής Συν/ρχης ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  με βοηθόν αυτού τον Συν/ην ΚΑΤΕΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ.]

Ο Γεώργιος Κατεμής(ή Αραχναίος) ήταν από το γειτονικό χωριό της Μιδέας, τις Λίμνες. Με τον «Φάνη» ο «Αραχναίος» και από την ανωτέρω αναφορά, απορρέει ότι γνωρίζονταν ως πατριώτες(κοντοχωριανοί) και ίσως ήσαν μακρινοί συγγενείς και θα πρέπει να τον προώθησε και αυτός στη θέση του Τμηματάρχη στο γραφείο Α2  του Δ.Σ.Ε.
Ο Γεωργ. Κατεμής είχε αδερφούς τον Παναγιώτη Κατεμή (φονεύθηκε στα Δεκεμβριανά) και τον Δημ. Κατεμή(ή Καπετάν Κανάρης) που ήσαν στο 6ο Συντ. του  ΕΛΑΣ και οι οποίοι είχαν σχέση με τους Στεφανιώτες μιάς και δύο θείες τους η Παναγούλα και η Ελένη Γιώργα ήταν αδερφές της μητέρας τους και είχαν παντρευτεί Στεφανιώτες.
Στο βιβλίο ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΝ Ε.Λ.Α.Σ.-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ-Εκδόσεις Αλφειός αναφέρονται για τον «Αραχναίο»:

{{Ο Γεώργιος Κατεμής είχε γεννηθεί στις Λίμνες Άργους το 1912. Η διεύθυνση χωροφυλακής Αργολίδας στις 4-1-1949 («εν Ναυπλίω»), «περί της δράσεως» του εν λόγω, έγραφε: «Κομμουνιστής Κατεμής Γεώργιος του Αναστασίου, εκ Λιμνών Άργους, απότακτος λοχαγός πεζικού και νυν συμμορίτης,[…] ‘Εγγαμος και πατήρ δύο τέκνων, ετών 37, απόφοιτος Σχολής Ευελπίδων,[…] Κατά την κατοχήν προσεχώρησεν εις το Ε.Α.Μ. και υπήρξεν οργανωτής τούτου εις Λίμνας και Άργος. Το έτος 1943 ανεχώρησεν και μετέβη εις Ήπειρον ένθα έδρασεν εγκληματικώς ως αξιωματικός του Ε.Λ.Α.Σ. και ιδία εις την περιφέρειαν Πρεβέζης υπό το ψευδώνυμον Αραχναίος λαβών ενεργόν μέρος κατά το στασιαστικόν κίνημα του Δεκεμβρίου 1944. Μετά την απελευθέρωσιν εγκατεστάθη εις Αθήνας, οδός Αυλίδος αριθ. 4 ένθα εξηκολούθησε την αναρχικήν του δράσιν, μέχρις όπου δια διαταγής του υπουργείου στρατιωτικών ετοποθετήθηκε εις την νήσον Νάξον. Ούτος την 15-4-47 και περί ώραν 22αν εγκατέλειψεν την εν Νάξω θέσιν και μετέβη εις τας συμμορίας του Μάρκου όπου και συνεχίζει τον αντεθνικόν και εγκληματικόν έργον. Ετέθη εις απόταξιν δια του από 29-11-47 βασιλικού διατάγματος επί παρανόμω απουσία,[…] Θεωρείται λίαν επικίνδυνος. Δεν κατεδικάσθη δι΄ εγκλήματα». Ο Γεώργιος Κατεμής μετά την ήττα του Δ.Σ.Ε. πέρασε στην Ε.Σ.Σ.Δ.(Τασκένδη).Πέθανε πριν την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Μετά θάνατο πήρε το βαθμό του ταξίαρχου ε.α.}}

{{Την ίδια εποχή, και λίγο πριν τη σύγκληση του συμβουλίου, ο πρόεδρος του έλαβε από το υπουργείο στρατιωτικών(διεύθυνση προσωπικού) επιπλέον την πληροφορία ότι:«Κατόπιν αναφοράς της υποδιευθύνσεως χωροφυλακής Νάξου, προκύπτει ότι ο υπολοχαγός πεζικού Καλλίνος Θ., και οι ταγματάρχες πεζικού Κισμανής, λοχαγός πυροβολικού Στεφόπουλος Χρ. και υπολοχαγός πυροβολικού Ζέρβας Θ. τυγχάνουσι λίαν επικίνδυνα κομμουνιστικά στελέχη. Ηργάσθησαν εις τα όρη, ηγούμενοι κομμουνιστικών ομάδων προς ανατροπήν της καθεστηκυίας τάξεως, συμμετασχόντες και εις κομμουνιστικάς προπαγάνδας…Την 15ην Απριλίου 1947 και ώραν 22αν εγκατέλειψαν τας θέσεις των εν τη νήσω Νάξω ένθα είχον τοποθετηθεί δια διαταγής του υπουργείου στρατιωτικών ίνα προς μεταβώσιν προς συνάντησιν αναρχικών εγκληματιών συνεχίσουν την ανατρεπτικήν των δράσιν».*
*Ανάμεσα σε αυτούς που εγκατέλειψαν (απόδρασαν) την 15η Απριλίου 1947 «τας θέσεις των εν τη νήσω Νάξω» ήταν άλλοι τρεις ακόμη: 1)ο ταγματάρχης Κούκουρας Δημήτριος που είχε γεννηθεί το 1892 στην Αχαγιά της Ηλείας, 2)ο λοχαγός πυροβολικού Χατζημιχελάκης Κίμων από Κρήτη και 3) ο ανθυπασπιστής Αντωνόπουλος Κώστας(Κρόνος) που σκοτώθηκε την άνοιξη του 1948 στον Κιθαιρώνα. }}*

 *[[[σ.σ.Τα δώδεκα υψηλόβαθμα στρατιωτικά στελέχη που απέδρασαν την 15-04-1947 από το νησί Νάξος όπου ήσαν εξόριστοι για να στελεχώσουν το Δ.Σ.Ε. ήσαν:
1)Κούκουρας Δημήτρης (μπάρμπα - Μήτσος),60 χρόνων και ανώτερος στο βαθμό, αντισυνταγματάρχης, βετεράνος των πολέμων, ανάπηρος, επί δικτατορίας Μεταξά μέλος της Αντιφασιστικής Ομάδας, στον ΕΛΑΣ στην 8η Μεραρχία. (Συνελήφθηκε μετά την απόδραση από την Νάξο ,προτού κατορθώσει να παρουσιασθεί στο αρχηγείο του ΔΣΕ στα Άγραφα, δικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε στην Λάρισα.)
2)Κιλισμανής Γιάννης(Γύλος), από Βουρλά Σμύρνης, υπολοχαγός, απότακτος του 1935, στον ΕΛΑΣ Αθήνας Καισαριανής, διοικητής ταξιαρχίας.
3)Σαμαρίδης Γιώργος, από Μυτιλήνη, λοχαγός στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο του 1940 διοικητής πυροβολαρχίας, στον ΕΛΑΣ επιτελάρχης της 2ης Μεραρχίας στην Αττικοβοιωτία.
4)Βενετσανόπουλος Βασίλης, από Μεσσηνία, λοχαγός, στον ΕΛΑΣ στο επιτελεία του ΓΣ και τον Δεκέμβρη του 1944 διοικητής συντάγματος στις Ανατολικές συνοικίες της Αθήνας.
5)Καλλιανέσης Γιώργης(Μεσσήνης), λοχαγός, από Μεσσηνία, στον ΕΛΑΣ διοικητής συντάγματος στην Ήπειρο.(Ο Γεώργιος Κατεμής και ο Γεώργιος Καλλιανέσης είχαν παντρευτεί δύο αδερφές-) 
6)Κατεμής Γιώργος από Πελοπόννησο, λοχαγός. Το 1941 πολέμησε τους Γερμανούς στα οχυρά της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στον ΕΛΑΣ διοικητής του 24ου Συντάγματος στην Ηπειρο. 
7)Χατζημιχαλάκης Κίμων, λοχαγός από Κρήτη, στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο διοικητής πυροβολαρχίας, στην Κατοχή ήταν στην ΕΚΚΑ Αθήνας, προσχώρησε στο ΕΑΜ. (Συνελήφθηκε μετά την απόδραση από την Νάξο μαζί με τον Κούκουρα Δημ. προτού κατορθώσει να παρουσιασθεί στο αρχηγείο του ΔΣΕ στα Άγραφα και δικάστηκε σε ισόβια.)
8)Στεφόπουλος Χρήστος, από Αλμυρό, υπολοχαγός πυροβολικού, πήρε μέρος στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο και στον ΕΛΑΣ.
9)Ζέρβας Θεοδόσης, από Στερεά, υπολοχαγός, πήρε μέρος στον πόλεμο.
10)Καλλίνος Θόδωρος(Αμάρμπεης), υπολοχαγός Πεζικού, από Θεσσαλία, στον ΕΛΑΣ καπετάνιος 13ης Μεραρχίας
11)Στέφανος Παπαγιάννης, από Ικαρία, λοχαγός Πυροβολικού, στο Αλβανικό μέτωπο διοικητής βαριάς αντιαεροπορικής πυροβολαρχίας, στην Κατοχή σε ειδική υπηρεσία της ΚΕ του ΚΚΕ και στο 2ο Γραφείο του Α' Σώματος του ΕΛΑΣ
12)Αντωνόπουλος Κώστας(Κρόνος), από Πάπα Δομοκού, ανθυπασπιστής, πολεμιστής της Αλβανίας το 1940-'41 στον ΕΛΑΣ στην Αττικοβοιωτία.(Φονεύθηκε στη μάχη της «Αλυκής» Ξηρονομής στις 29/03/1948-βλ. σχετικά ανάρτηση 064) ]]]

Ο Αλέξανδρος Β. Τσούμπας από τις Λίμνες είχε πεί πρωτού την σφαγή του, τι τον απείλησαν οι «αντάρτες» (βλ. ανάρτηση 070): 
-{«Ας έρθει ο υιός σου Βασίλειος από το Κάϊρο με την μπότα να βρεί τους τέσσερους τοίχους εις το σπίτι σου αφού δεν ήθελεν να μας ακολουθήσει.» Φοβάμαι μην εφαρμόσουν την τακτική τους εις το σπίτι μας, δηλαδή ξεπάστρεμα μέχρι γάτας όπως συνηθίζουν να λένε!»
Ο υιός του σφαγιασθέντα Αλεξάνδρου ήταν ο Βασίλειος Αλεξ.Τσούμπας με το κατωτέρω σύντομο βιογραφικό του:
Βασίλειος Τσούμπας
"Γεννήθηκε στο Άργος το 1914. Φοίτησε στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και ονομάστηκε ανθυπολοχαγός Πυροβολικού στις 10 Αυγούστου 1935. Το 1938 προήχθη σε υπολοχαγό, το 1943 σε λοχαγό, το 1946 σε ταγματάρχη, το 1950 σε αντισυνταγματάρχη, το 1958 σε συνταγματάρχη, το 1963 σε ταξίαρχο, το 1965 σε υποστράτηγο, το 1967 σε αντιστράτηγο και το 1972 σε στρατηγό. Συμμετείχε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο 1940- 41, ως Διοικητής Πυροβολαρχίας Ορειβατικού Πυροβολικού. Το 1944 διέφυγε στη Μέση Ανατολή και εντάχθηκε στον εκεί Ελληνικό Στρατό. Στην περίοδο του Εμφυλίου 1946-49 συμμετείχε στις επιχειρήσεις αρχικά ως Διοικητής Πυροβολαρχίας και στη συνέχεια ως Διοικητής Μοίρας Πεδινού Πυροβολικού. Στις 19 Δεκεμβρίου 1968, επί του καθεστώτος της “7ετίας” τοποθετήθηκε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, απ' όπου και αποστρατεύθηκε στις 3 Ιουνίου 1972 με το βαθμό του στρατηγού και τον τίτλο του Επίτιμου Αρχηγού Στρατού. Στις 24 Νοεμβρίου 1973 ορκίστηκε Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, αλλά την επόμενη ημέρα (25 Νοεμβρίου) ο ταξίαρχος Ιωαννίδης έκανε πραξικόπημα και ο Τσούμπας εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. Στις 3 Δεκεμβρίου 1973 ορκίστηκε Υπουργός Εσωτερικών στη νέα κυβέρνηση υπό τον Αδαμάντιο Ανδρουτσόπουλο.
Πέθανε το 1993, σε ηλικία εβδομήντα εννέα ετών και κηδεύτηκε στις 22 Απριλίου 1993."

Ο Γεώργιος Κατεμής και Βασίλειος Τσούμπας ως Λιμνιάτες και σχεδόν συνομήλικοι ήσαν φίλοι, γείτονες από μικροί, μαζί πήγαιναν στο γυμνάσιο του Άργους, στη σχολή δε Ευελπίδων εφοίτησαν μαζί με ένα ή δύο χρόνια διαφορά.
Αρχές της επταετίας ο Γεώργιος Κατεμής έρχεται στην Ελλάδα από την Τασκένδη που είχε καταφύγει το 1949 ,με την παρέμβαση-βοήθεια κυρίως του Βασ. Τσούμπα που ήταν τότε στέλεχος του καθεστώτος . Επειδή ήταν φυγόδικος ο «Αραχναίος» έγινε μια τυπική δίκη παρωδία και αθωώνεται ,και εργάστηκε ως προσωπάρχης στην τότε εταιρεία ΒΙΑΜΑΞ(Mersendes).
Στον ΕΛΑΣ  ο «Αραχναίος» ήταν διοικητής του 24ου Συντάγματος που δρούσε στην Αιτωλοακαρνανία ,Λευκάδα, Πρέβεζα. Στον Δημοκρατικό Στρατό ως επιτελάρχης του χρεώνεται ως δική του έμπνευση η στρατιωτική ταχτική ο «ελιγμός του Βίτσι» 20 προς 21 Αυγούστου 1948 *(*Στη διεύθυνση  http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=2994513 αναφέρεται μια περιγραφή του ιδίου για τον ελιγμό του Βίτσι)
Σχετικά με την δράση στον ΕΛΑΣ του «Αραχναίου» κυρίως περί τα «Δεκεμβριανά της Πρέβεζας» είναι και τα κατωτέρω τηλεγραφήματα ,αλιευθέντα από το διαδίκτυο:

Ε.Λ.Α.Σ.
24ον Σύνταγμα Πεζικού
Σ.Δ.Σ. 4-7-44
Αριθ. Ε.Π. 412
Το24ον Σύνταγμα
Προς
Την VII Ταξιαρχίαν (Γραφείον ΙΙΙον)
 Όπου

Έκθεσις γεγονότων από 12-6-44 μέχρι 23-6-44
Λαμβάνω την τιμήν να σας αναφέρω τα κάτωθι:
1) Την 12ην ή 13ην 6ου-44 τμήματα ΕΔΕΣ εισήλθον εντός περιοχής και εγκατεστάθησαν αμυντικώς εις γέφυραν δημοσίας οδού Ν.Δ. Κάτω Δεσποτικού. Το εις άνω Δεσποτικόν εδρεύον τμήμα μας διαμερτυρήθη ζητήσαν όπως τα τμήματα ΕΔΕΣ αποσυρθώσιν εκείθεν καθ`όσον είμεθα εις θέσιν να εμποδίσωμεν την διείσδυσιν Γερμανών από Πρέβεζαν. Εις το ανωτέρω τμήμα μας δεν εδόθη ουδεμία απάντησις ουδέ προσοχή. Τα τμήματα ΕΔΕΣ απεσύρθησαν το εσπέρος της 13ης ή14ης-6-44.
2) Την 16-6-44 ομάς ΕΔΕΣ υπό έφιππον αξ/κόν εισήλθε εις χωρίον Βράχος συνεκέντρωσε τους κατοίκους και ηξίωσε παρ`αυτών να προσχωρήσωσι στο ΕΔΕΣ. Τμήμα μας ευρισκόμενο εις υψώματα Λυγιάς υπό συν/στήν Κιτσοπάνον απέστειλε προς την ομάδα ΕΔΕΣ έγγραφον με σύνδεσμον ιδιώτην ονόματι Στάικο εκ Λυγιάς. Με το έγγραφον τούτο ο συν/στής Κιτσοπάνος διεμαρτύρετο διά την παράβασιν του ΕΔΕΣικού Τμήματος. Προφορικώς ελήφθη η απάντησις ``Θα απαντήσωμεν σε λίγες μέρες στο Συν/μά σας και σε σας``.
3) Την 19-6-44 άμα τη έω τμήματα ΕΔΕΣ εν διάταξει μάχης εκινήθησαν προς Χειμαριό και Βράχον και ήρχισαν να βάλωσι κατά των φυλακίων μας Λυγιάς και Αγίου Γεωργίου Χειμαδιού. Τα ημέτερα φυλάκια απήντησαν εις τα πυρά όταν η κίνησις των τμημάτων ΕΔΕΣ εγίνετο πλέον απειλητική διά τα φυλάκεια μας. Τα πυρά εναντίον των φυλακείων εσυνεχίθησαν καθ`όλην την ημέραν. Εκ μέρους του συν/στού Κιτσοπάνου και του συν. Αλαμάνου απεστάλησαν έγγραφα διαμαρτυρίας διά την απρόκλητον επίθεσιν και την απόλυσιν συλληφθέντων προσώπων εκ Βράχου. Η απάντησις εις δευτέρας και τρίτην διαμαρτυρίαν προς τον συναγ. Κιτσοπάνον εκ μέρους του οπλαρχηγού Κολιοντζήμα ήτο επι λέξει ``Κύριε Κιτσοπάνο εγώ ξέρω ότι τα αυγά δεν βάφονται με πορδές.¨ Τας εσπερινάς ώρας τα τμήματα ΕΔΕΣ συνεπτύχθησαν εις υψώματα Βορ. Βράχου, Βορείως Χειμαδιού, Νοτ. Αηδονιάς αφού άφησαν τα εξής δείγματα του πολιτισμού των, πήραν 125 γιδοπρόβαταν του Σπυρίδωνος Κόττα και άλλων Χειμαδιωτών πήραν πολλά ρούχα από τις στανοκαλύβες του Χειμαδιού, όπου εφυλάσσοντο από τον φόβο των Γερμανών, δύο βαρέλια με τυρί, έβγαλαν πολλά κύπρια και κουδούνια από γιδοπρόβατα, πήραν τσεκούρια, σκεπάρνια, πιάτα και κουταλοπήρουνα, ακόμα εφόνευσαν έναν όνον. Έβγαλαν 100 οκάδες κρεμύδια και 200 οκάδες πατάτες από τους κήπους του Σπυρ. Κόττα εκ Χειμαδιού, τον οποίον πήραν μαζί τους. Εις το χωρίον Βράχον αφού διέρηξαν τας περισσοτέρας οικίας διήρπασαν ότι οικιακά είδη και τρόφιμα εύρον και ιδίως ρουχισμό (προίκες κοριτσιών).Την 20-6-44 τας πρωινάς ώρας τμήμα ΕΔΕΣ επεχείρησε ν αιφνηδιάσει φυλάκιον Αγίου Γεωργίου Χειμαδιού. Γενομένης όμως της κινήσεως αντιληπτής απεσύρθη το τμήμα εις την βάσιν του.
4) Εντός του ιδίου ως άνω διαστήματος (δεν ενθυμούμεθα ακριβώς ημερομηνίαν ελλείψει του αρχείου μας) τμήματα του 24ου Συν/τος ΕΔΕΣ υπό αξ/κόν Μπάλκον παρεβίασαν την περιοχήν του Ιου  λόχου Κρανιάς με πρόθεσιν να εγκατασταθούν εντός αυτής, πλην όμως απεχώρησαν κατόπιν της σθεναράς στάσεως των τμημάτων μας.
5) Την 23-6-44 και ώραν 4. 45 περίπου το φυλάκειον μας εις θέσιν Γούσι (1500 Νοτ. Άνω Ράχης) ευρέθη κυκλωμένον και εδέχθη αιφνιδιαστικά πυρά. Οι άνδρες μας καταλαβόντες θέσεις μάχης αντεπετέθησαν απωθήσαντες το τμήμα ΕΔΕΣ προς υψώματα Άνω Ράχης και διετήρησαν τας θέσεις καθ`άπασαν την ημέραν. Διά την επίθεσιν αυτήν είχομεν προειδοποιηθή παρά του Τάγματος Σουλίου εις ο απαντήσαμεν να παύση τας προκλήσεις και τας προδοσίας, καθ`όσον αντιμετωπίζομεν Γερμανούς, ενώ αυτοί αντιμετωπίζουν αυτούς που; Τα τμήματα ΕΔΕΣ έβαλον καθ`απασαν την ημέραν της23-6-44 εναντίον των φυλακείων μας άνω Δεσποτικού και άνω Κοτσιανοπούλου. Την 19.30 ώραν εξετόξευσαν συνδυασμένην επίθεσιν εναντίον του Λόχου μας Κρανιάς εκ των κατευθύνσεων Βρυσούλας -Μπαλντενέσι και Θεσπρωτικού καταλαβόντα μέχρι της πρωίας της24-6-44 την Κρανιάν και τα υπερκείμενα τούτης υψώματα.
6) Τας εσπερινός της 23-6-44 απεστάλη προς τον Λοχαγόν κ.Άντερσον έγγραφον διαμαρτυρίας διά την απρόκλητον επίθεσιν ΕΔΕΣ με την παράκλησιν όπως μας γνωρίσει τας απόψεις του και τας ενέργειας του και διά ποιον σκοπόν χορηγείται τελευταίως αφθόνως πολεμικόν υλικόν εις τον ΕΔΕΣ. Ουδεμίας απαντήσεως ετύχομεν.
7) Την 24-6-44 ώρα 4. 45 ήρξατο γενική εφ`όλου του μετώπου επίθεσις κατά του Συν/τος μας συνεχισθείσα άνευ διαλείψεως μέχρι την12ην ώρα της 26-6-44. Υπεβλήθη σχετική έκθεσις.
8) Βορείως και Β.Δ. Πρεβέζης ήταν γνωστό στο Ζέρβα, στους συμμάχους και στους Γερμανούς ότι ευρίσκετο το 24ον Συν/μα ΕΛΑΣ.
9) Ουδεμία ποτέ ανακοίνωσις εγένετο εις το Συν/μα εκ μέρους της Συμμαχικής αποστολής ή Ζέρβα διά τακτικήν αποστοήν ΕΔΕΣ εκ μέρους του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής. Ίσως η τακτική αυτή αποστολή αφορά την διάλυσιν του 24ου Συν/τος Ε.Λ.Α.Σ. Συμπληρωματικώς προς την υπ`αριθ. 405/2-7-44 αναφοράν μας  αναφέρομεν τα κάτωθι:
Κατά την είσοδον των εις Μπουζάκια έκαυσαν τρία σπίτια και πολλά καλύβια. Εις Κρανιά επίσης έκαυσαν σπιτοκάλυβα. Εις τον Παληορόφορον έκαυσαν περί τα 30 σπίτια και πάρα πολλά καλύβια. Η διαρπαγή, οι ωμότητες και οι καννιβαλισμοι που διεπράχθησαν εις βάρος του πληθυσμού μας είναι άνευ προηγουμένου εις τον τόπο μας. Ωχριούν οι βανδαλισμοί των Γερμανών μπροστά σ`αυτούς του ΕΔΕΣ. Υπάρχουν πληροφορίες ότι και εις Κρυοπηγήν (Δούβιανα) έκαυσαν σπίτια, αλλά αριθμόν δεν γνωρίζομεν εισέτι.

Αραχναίος
Λοχαγός    
 
ΕΘΝΙΚΟΣ  ΣΤΡΑΤΟΣ  ΕΛΑΣ
14-10-44(.....)
ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΙΙβ΄Ωρα 14(.....) ΑΡΙΘ. 769
Εξαιρ. Επείγον
Αμέσου επιδόσεως
Προς
VIIIΜεραρχίαν

Επί 9707/13-10-44 αναφέρομεν στοπ. Φονευθέντες μάχας Πρέβεζας 1) Ανθ/γός Τσούτσης Αριστείδης 2) Λεπενός Θεοχάρης 3)Πεπόνης Αθανάσιος 4) Σπαθής Θεόφιλος 5) Δέδες Κων/νος 6)Σκλαβανίτης Γεώργιος 7) Καρατάσης Ευάγγελος 8) Λευθέρογλος Αβραάμ 9) Λοχίας Σοτούρος 10) Λοχίας Σατήρης Σπύρος. Συλληφθέντες αιχμάλωτοι και εκτελεσθέντες.
1) Ανθ/γός Τρουμπούτας Δημ. 2) Πέτρης Δημ. 3) Σούτης Βασίλειος 4) Μπανιάς Γεώργιος 5) Κύριλας Σιδέρης 6) ΔιαμάντηςΧαράλαμπος 7) Αναγνωστόπουλος Περικλής 8) Καβαδίας Θεόδωρος 9) Σαμιώτης Νικόλαος 10) Ζαρονίκος Ιωάννης 11) Δρόσος Απόστολος 12) Καρδάνης Δημήτριος 13) Κόγκας Θεοχάρης 14) Πεπόνης Αλέξανδρος.΄Απαντες ανωτέρω Υποδειγματική ομάδα ΕΠΟΝ.15) Κοντός Νικόλαος 16) Καλομέρης Ξενοφών 17) Κωνσταντόπουλος Ιωάννης αντάρτες στοπ. Διακριθέντες στοπ΄Απαντες αξκοί αντάρτες πεσόντες κατά τας μάχας (προ της10ης) και επί πλέον οι Συναγωνισταί 1) Ανθ/γός Λούτσος Κων/νος 2)Κύριλος Δημ. Γραμματέας Ε.Δ.Α Συν/τος 3) Τσακαλώτος ΑντώνιοςΥπεύθυνος του ΕΛΑΝ Αμβρακίου 4) Τσιούτης Δημ. Μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής ΕΑΜ Πρέβεζας 5) Λογοθέτης Αθαν. 6) ΠάτσηςΓεώργιος 7) Κουλούρης Θεόφιλος 8) Τίμερης Γρηγόριος 8)Πετρόπουλος Γεώργιος 9) Κορτσόπουλος Δημ. 10) ΓεώργιοςΔημητρίου. Το 24ον Σύν/μα Αραχναίος Ντούσας Για την ακρίβειαΤοΙΙβ Γραφείο(T.Y)

Το 24ον Σύν/μα
Αραχναίος Ντούσιας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ
 14-10-44.....
ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙβ ΄Ωρα 13..... ΑΡΙΘ. 670
Εξαιρ. Επείγον Αμέσου επιδόσεως
Προς VIII Μεραρχίαν
Όπου
Αναφέρομεν ονόματα εκτελεσθέντων με βασανιστήρια πολιτικών Πρεβέζης 1) Κόντος Χρ. (Γυμνασιάρχης) Πρόεδρος Λαϊκής Επιτροπής 2) Ρέτζος Μιχ. του Ελευθερίου Υπάλληλος ΤΤΤ Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής ΕΑΜ Ν. Πρέβεζας 3) Ρέτζος Κοσμάς ΄Εφορος 4) ΡέτζοςΜιχ. του Ιωάννου έμπορος 5) Φεραδούρος Τιμόθεος Πολιτικός Μηχανικός 6) Κων/νος ή Κόντος Παντελής εργάτης 7) Τραυλός Σπυρίδων Υπάλληλος Αγροτικής Τραπέζης 8) Μεγαλογιάννης Σπυρίδων Δικαστικός Υπάλληλος 9) Τίπης Κων/νος αλιεύς 10) Πετρίτσης Γρηγόριος εργάτης 11) Πρεμεντήρης Αλέκος εργάτης 12) Ρασιλόγλου Πρόδρομος υποδηματοποιός 13) Γιάμας Δημ. υποδηματοποιός μέλος της Λαϊκής Επιτροπής 14) Κατσιγιάννης Ηλίας εργάτης Μέλος Λαϊκής Επιτροπής Πρέβεζας 15) Κανέλλος Αριστείδης έμπορος 16) Μαϊτης Χρ.Ιατρός 17) Κατσαβούλης Σπυρ. Κτηματίας 18) Κατσάνης Ηλίας Κτηματίας 19) Σπαθής Νικ. Επιθεωρητής Δημ. Σχολείων 20) Αντωνάτος Σπυρ. 21) Αναδόπουλος Ιωάννης 22) Ηλίας Ηλίας Τελωνιακός Υπάλληλος 23) Μαριόπουλος Γεώργιος αλιεύς 24) Αβεδευχέν Βάϊ έμπορος 25) Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Μαχητικής ομάδας Πρεβέζης 26) Ρόβος Παντελής εργάτης 27) Νικολαϊδης Γεώργιος Δικαστικός κλητήρ 28) Σταμουλάκης Νικόλαος έμπορος 29) Γαρίας Κων/νος 30) Μαρκόπουλος Κων/νος 31) Θεόδωρος ή Γεωργίου Πανάκος γεωργός 32) Στεριότης Ιωάννης Μουσικοδιδάσκαλος.
 
Εκτός των ανωτέρω υπάρχουν περί τα 35 ονόματα τα οποία δεν εξακριβώσαμεν μέχρι σήμερον λόγω της προφανούς τρομοκρατίας που εξασκήται εις Πρέβεζαν και της απαγορεύσεως κυκλοφορίας.

Το 24ον Σύν/μα
Αραχναίος Ντούσιας

Συνοπτικά περί του "Βίου και Πολιτείας" του Κων. Γ. Γιώργα-"Μπάμπακα ή Φάνη":
Ο καπετάν Φάνης (ή Μπάμπακας) μετά τη Βάρκιζα πέρασε στην παρανομία και μετακόμισε στην Αθήνα, όπου έλαβε υψηλές Κομματικές θέσεις ως έμπιστος του μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ Βασίλη Μπαρτζιώτα (ή Φάνη). Τον Δεκέμβριο του 1945, ο Μπαρτζιώτας τον έστειλε στο Μπούλκες γιά «μετεκπαίδευση». Εξελίχθη σε διαλεχτό μέλος του ΚΚΕ. Προωθήθηκε κοντά στο φρούραρχο και κορυφαίο ιεροεξεταστή της ΟΠΛΑ, τον Πεχτασίδη,  και συμμετείχε στην ομάδα της ΟΠΛΑ που έκανε τις αιματηρές εκκαθαρίσεις μερίδος των ανταρτών του κοινοβίου. Επέστρεψε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1947 μαζί με άλλα 65 στελέχη, μεταξύ των οποίων ο λοχαγός Κων/νος Κανελλόπουλος που έγινε ηγετικό στέλεχος της Κομμουνιστικής Ανταρσίας στην Πελοπόννησο. Ο Φάνης παρέμεινε κοντά στο Αρχηγείο του λεγόμενου ΔΣΕ, προαχθείς σε ταγματάρχη, αναλαβών υπεύθυνος Α2. Συνελήφθη αιχμάλωτος τον Οκτώβριο του 1948, και στη συνέχεια συνεργάσθηκε με τις υπηρεσίες του Ελληνικού Στρατού. Έδωσε λεπτομερή κατάθεση, καταγεγραμμένη σε 61 δακτυλογραφημένες σελίδες, στην οποία παρέσχε πολύτιμες πληροφορίες για πολλές πτυχές της Κομμουνιστικής Ανταρσίας, εκτός από τα ονόματα προσώπων και τους ρόλους τους. (Οι πληροφορίες που έδωσε, ήταν τόσο λεπτομερείς και ακριβείς, που εύκολα γεννά την υποψία ότι παραδόθηκε στον Ελληνικό Στρατό εθελοντικά).Φαίνεται ότι ως ανταμοιβή του εδόθη χάρη για τα εγκλήματα που είχε κάνει ως μέλος της ΟΠΛΑ, (Eίχε δικαστεί ερήμην το Νοέμβριο του 1945 από το κακουργιοδικείο Ναυπλίου!) καθώς και άδειες μικροπωλητού σε κεντρικά σημεία της Αθήνας.  Συνέχισε να «υπηρετεί» την ΚΥΠ (είχε απ’ευθείας τηλεφωνική πρόσβαση στον επί πολλά χρόνια διοικητή της, τον στρατηγό Αλέξανδρο Νάτσινα). Ζούσε στην Αθήνα, αλλά επισκεπτόταν τη Μιδέα,  ενώ ταξίδευε συχνά σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου και σκοτώθηκε στο τέλος της δεκαετίας του ’70 σε αυτοκινητικό δυστύχημα.
*[*Εάν το κτήνος ο Θεοδ. Ζέγγος (ή Στάθης ή Τριαντάφυλλος) ήτανε όπως από πηγές του ΚΚΕ αναφέρεται στο Μπούλκες, τότε θα είχαν αγαστή συνεργασία εκεί με τον “Μπάμπακα” ,όπως είχαν κατά την κατοχή στην Αργολίδα.!!!]
\\\
Το βιβλίο ντοκουμέντο:
17-02-15
Σωτήριος Ριζόγιαννης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ "ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ": http://rozosotiris.blogspot.gr/2015/02/078-2-1949.html